Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017

Tatjana Bednjanec, Antonija Capan, Dean Žabčić
Matematika i povijest – spajanje naizgled nespojivog

Lidija Blagojević, Egidija Kardum
Erasmus + Znanjem do razvoja

dr. sc. Željka Dijanić
Računalno vođeno učenje otkrivanjem uporabom GeoGebre

Karolina Dvojković, Sanja Pavlović Šijanović
HOKUS POKUS

Josipa Ivić, Suzana Tomaš
Privatna poduka učenika osnovne škole u Moodleu

Anita Jokić
Digitalni alati i aplikacije u nastavi engleskog jezika

Tomislav Ostojić
Primjenjivost naučenog – motivacijski čimbenik

Sanja Pavlović Šijanović, Karolina Dvojković, Davor Šijanović
Svijet kodova na drugačiji način

Krunoslav Peter
Pisanje i čitanje bez vizualnog ometanja

Danijel Ptičar, Vesna Marić, Antonio Svedružić
Inovativne metode izrade zadataka u sustavu Moodle

Aleksander Radovan, Branko Mihaljević, Kristina Marasović
Iskustva u korištenju antiplagijatskog softvera u nastavi

mr.sc. Tamara Ređep, dr.sc. Tea Pavičić Zajec
Zadovoljstvo učenika primjenom digitalnog alata Spiral

Kristina Rismondo
Utjecaj IKT na komparativnu analizu

Snježana Šišić, Suzana Osička, Damir Šišić
Izgubljeni u prostoru

Maja Vičič Krabonja, Magdalena Šverc, Andrej Flogie
Fleksibilno planiranje osposobljavanja i različitih stupnjeva evaluacija učitelja kao aktera pedagoških promjena

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC