Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 »
Puni tekst rada
View File
pdf
589KB
Prezentacija
View File
pptx
3.0MB


Računalno vođeno učenje otkrivanjem uporabom GeoGebre

U ovome se radu opisuje model računalno vođenoga učenja otkrivanjem u nastavi matematike uz uporabu digitalnog alata GeoGebre. Model se temelji na konstruktivističkoj teoriji učenja i Pólyinoj heurističkoj strategiji rješavanja matematičkih problema, a sastoji se od tri elementa: objekata učenja, planiranih aktivnosti za učenike i željenih ishoda učenja. Nastao je po uzoru na konceptualni model e-učenja u prirodoslovlju uz primjenu digitalnih simulacija u obliku interaktivnih apleta izrađenih u GeoGebri. Za implementaciju predloženoga modela učenja u nastavnu praksu i kreiranje odgovarajućih digitalnih obrazovnih sadržaja koristi se servis GeoGebraTube koji omogućuje relativno jednostavnu izradu digitalnog udžbenika sastavljenog od interaktivnih apleta i raznovrsnih multimedijalnih sadržaja dostupnih na online servisima poput Youtube-a i sl. Nastavnici koji su koristili predloženi model učenja u nastavi matematike uočili su velik potencijal računala i GeoGebre kao scaffolding podrške ovakvom načinu učenja. Računalno vođeno učenje otkrivanjem utječe na bolje konceptualno razumijevanje matematičkih pojmova i ideja kao i na bolje proceduralno znanje. Kod većine učenika se uočava povećanje interesa za učenje matematike. Međutim, pojedini učenici koji se teže navikavaju na inovativne pristupe u nastavi ističu i neke nedostatke ovoga modela učenja.

dr. sc. Željka Dijanić
Srednja škola Čazma
Hrvatska

Dr. sc. Željka Dijanić rođena je 21. prosinca 1973. godine u Bjelovaru. Osnovnu školu pohađa u Čazmi, a srednju u Ivanić-Gradu, smjer matematičko-informatički tehničar. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1992. godine, a diplomu profesora matematike i informatike stječe 1997. godine. Poslijediplomski doktorski studij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2007. godine te 2017. godine brani doktorsku disertaciju s temom „Razvoj modela računalno vođenoga učenja otkrivanjem korištenjem programa dinamičke geometrije u nastavi matematike“. Radi kao profesorica matematike, statistike i informatike u Srednjoj školi Čazma već 20 godina. U zvanje profesora mentora promovirana je 2008. godine, a u zvanje profesora savjetnika 2013. godine. Od 2007. godine redovito sudjeluje u aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) kao ocjenjivač ispita državne mature iz matematike i informatike, a od 2012. godine članica je stručne radne skupine za izradu, provođenje i ocjenjivanje ispita državne mature iz matematike. Kao istraživač se 2015. godine uključuje u znanstveni projekt „Nastava i škole za net-generacije: unutarnja reforma nastave u osnovnim i srednjim školama“ koji se realizira na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je 30-ak stručnih i znanstvenih radova iz područja pedagogije, medijske didaktike i metodike nastave matematike, održala preko 40 predavanja na županijskim i državnim stručnim skupovima te 3 predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Piše udžbenike iz matematike te izrađuje digitalne udžbenike za suvremenu nastavu matematike.


Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017


Urednica
Ana Orlović

Naziv konferencije
Povezani znanjem (...25 godina)

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Dubrovnik, 8. do 10. studenoga 2017. godine

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, studeni 2017.

Nakladnik
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-46-3

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC