Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 »
Puni tekst rada
View File
pdf
509KB
Prezentacija
View File
pptx
18.6MB


Fleksibilno planiranje osposobljavanja i različitih stupnjeva evaluacija učitelja kao aktera pedagoških promjena

Osposobljavanje učitelja jedan je između temeljnih elemenata podržavajućega okruženja, koje omogućuje promjene u načinu razmišljanja učitelja te posljedično drugačijeg planiranja i provedbe nastave. Kod uvođenja pedagoških promjena često prilazimo izazovima u okviru različitih projekata. Strana i naša iskustva pokazuju da je kontinuirana, dugoročna podrška učiteljima ona osnova, koja omogućuje da novi načini rada ostaju u školi i poslije završetka projekta. Analize upitnika i razgovori s učiteljima pokazali su, da im najviše nedostaju osposobljavanja, gdje mogu upoznati konkretne primjere dobre primjene u praksi te izmjenjivati svoje iskustva s kolegama sustručnjacima. Ako želimo, da je osposobljavanje učitelja jedan od stupova podržavajućega okruženja, mora biti isto pomno planirano, a istovremeno i fleksibilno, tako u načinu provedbe, kao i sadržajno; dakle prije svega u onom području, gdje se prilagođava promjenjivim potrebama korisnika, dakle učitelja. Zato je nužna ne samo njihova uključenost u planiranje osposobljavanja, već također istovremeno praćenje njihovih odaziva na već provedena osposobljavanja. U prilogu opisujemo iskustva iz osposobljavanja učitelja u projektu Inovativna pedagogija 1:1 u svijetlu kompetencija 21. stoljeća. Također navodimo smjernice s preporukama za provedbu kvalitetnijeg i učinkovitijeg osposobljavanja učitelja.

Maja Vičič Krabonja
Srednja ekonomska šola Maribor
Slovenija

Maja Vičič Krabonja profesorica je povijesti i geografije na Srednjoj ekonomskoj školi Maribor več 24 godine. U posljednjih deset godina radi i na različitim projektima u Sloveniji i Evropi, koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja te njihovim osposobljavanjem za implementaciju IKT u nastavu. Svoja iskustva dijeli i studentima Filozofskog fakulteta u Mariboru kod viježbi u okivru predmeta Didaktika povijesti i Didaktika geografije. Ona je ko-autor više radnih bilježnica za nastavu povijesti u gimnaziji te samostalnu pripremu učenika na maturu. Aktivna je u različitim razvojnim grupama Zavoda za šolstvo republike Slovenije.

Magdalena Šverc
Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Slovenija

- 1995-2004 asistent in docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani za področje didaktike in pedagogike religije, - 2004-2009 namestnica ministra za šolstvo in šport v vladi Republike Slovenije, - 2009- vodja mednarodnih razvojnih projektov, vodja Medgeneracijske Akademije na zavodu Antona Martina Slomška, - 2009- sodelovanje pri ključnih razvojnih projektih v Sloveniji na področju uvajanja inovativnega učenja in poučevanja podprtega z IKT (E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja, Inovativna učna okolja podprta z IKT..)

Andrej Flogie
Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Slovenija

Dr. sc. Andrej Flogie ravnatelj je Zavoda Antona Martina Slomška u slovenskom Mariboru. Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru i stekao titulu “profesor fizike i tehničke edukacije/nauka”, magistrirao na Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Mariboru te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Stručnjak je u području primjene IKT-a u poslovnim i obrazovnim procesima, upravljanju projektima, obrazovanju odraslih, uvođenju inovativnih nastavnih vještina, razvoju e-usluga i e-sadržaja. Svoje iskustvo stječe sudjelovanjem u ulozi ključnog stručnjaka u velikom broju nacionalnih i europskih tehničkih projekata, dugogodišnjim radom u odgojno obrazovnim ustanovama (nastava, osposobljavanje nastavnika, e-učenje i korištenje ICT-a u sektoru obrazovanja…), projektiranjem i razvojem složenih IT rješenja, razvojem slovenske i EU politike informacijskog društva u ulozi ravnatelja za informacijsko društvo u Ministarstvu visokog školstva, znanosti i tehnologije, te kao član brojnih profesionalnih ustanova i radnih skupina koje promiču e-učenje.


Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017


Urednica
Ana Orlović

Naziv konferencije
Povezani znanjem (...25 godina)

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Dubrovnik, 8. do 10. studenoga 2017. godine

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, studeni 2017.

Nakladnik
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-46-3

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC