Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 »
Puni tekst rada
View File
pdf
933KB
Prezentacija
View File
pptx
4.2MB


Matematika i povijest – spajanje naizgled nespojivog

Svrha ovog rada je pokazati primjere integrirane nastave povijesti i matematike. Budući da su učenici doživjeli ovaj vid nastave kao poželjan iskorak iz okvira standardne osnovnoškolske prakse, provodit će se četverogodišnji ciklus integracije na odabranim temama. Pretpostavka je da će učenici lakše unaprijediti svoje kompetencije iz oba predmeta ako se kurikulumskim sadržajima pristupa integrirano. S obzirom na svoja obilježja, povijest i matematika većini učenika (i učitelja) ne bi bile prvi izbor za integriranje tema pa je namjera pokazati da je integriranje itekako moguće i smisleno. Rad na integriranim materijalima započet je s učenicima petog razreda (ukupno njih 75 u tri razredna odjela). Do kraja osmog razreda analizirat će se rezultati pisanih provjera znanja koje su provedene nakon integriranja nastavnih sadržaja te će se uspoređivati s rezultatima onih pisanih provjera za koje se učenici nisu spremali u formi integracije. Dobiveni rezultati usporedit će se i s četvrtim razrednim odjelom u kojem se integracija ne provodi. Važni motivi za integriranje nastavnih sadržaja leže u samim nastavnim predmetima povijesti i matematike. Naime, želimo podučavati generacije koje povijest neće doživjeti kao besmisleno „štrebanje“ godina i činjenica. Želimo podučavati generacije koje se neće pitati (promatrajući zadatak iz matematike): „Što će mi to trebati u životu?“

Tatjana Bednjanec
OŠ Grabrik
Hrvatska

Tatjana Bednjanec je učiteljica geografije i povijesti u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1976. u Zagrebu, pohađala je OŠ Otok, II. Gimnaziju (opći smjer) te je 2001. diplomirala povijest i geografiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Balkanske odrednice hrvatskog političkog i kulturnog diskursa u 1880-im godinama : slučaj časopisa "Balkan". Prvo radi kao nastavnik geografije i povijesti u Drugoj općoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu (2002. – 2005.) te se 2006. zapošljava u OŠ Grabrik, u kojoj radi i danas. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta koje podučava te organizira tematska predavanja za učenike starijeg uzrasta na engleskome jeziku (History in English). Posljednje dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova. Primarni interes su joj integracije povijesti i matematike te geografije i matematike. Jedan je od autora knjižice Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda, namjenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu). Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.

Antonija Capan
OŠ Grabrik
Hrvatska

Antonija Capan je učiteljica matematike u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1989. u Karlovcu, pohađala je OŠ Vladimir Nazor u Dugoj Resi, Gimnaziju Karlovac (prirodoslovno – matematički smjer) te je završila Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, odnosno stekla zvanje magistra edukacije matematike. Po završetku fakulteta zapošljava se u Osnovnoj školi Grabrik gdje radi i danas. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Posljednjih dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije povijesti i matematike te geografije i matematike na kojima učenici imaju priliku iskusiti rad i učenje nadva predmeta odjednom. Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.

Dean Žabčić
OŠ Grabrik
Hrvatska

Dean Žabčić je učitelji geografije i povijesti u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođen 1985. u Karlovcu, Osnovnu školu završio u Ozlju, Jezičnu gimnaziju u Karlovcu te je 2009. diplomirao povijest i geografiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom „Odnos Stjepana Radića i Katoličke crkve.”Godine 2009. zaposlio se kao nastavnik geografije i povijesti u OŠ Grabrik, u kojoj radi i danas.Vodi ljetne geografske radionice u Ozlju i radi s djecom u sklopu udruge “Kulturna epidemija”. Kratko je radio kao dopisni kolumnist na internet portalu Ogulin.info. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta koje podučava te organizira tematska predavanja za učenike starijeg uzrasta na engleskome jeziku (History in English). Posljednje dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova. Primarni interes su integracije povijesti i matematike te geografije i matematike. Jedan je od autora knjižice Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda, namijenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu). Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.


Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017


Urednica
Ana Orlović

Naziv konferencije
Povezani znanjem (...25 godina)

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Dubrovnik, 8. do 10. studenoga 2017. godine

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, studeni 2017.

Nakladnik
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-46-3

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC