Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 »
Puni tekst rada
View File
pdf
614KB
Prezentacija
View File
pdf
9.0MB


Privatna poduka učenika osnovne škole u Moodleu

Ovim se radom ukazuje na uporabu sustava za e-učenje u svrhu pružanja svakodnevne pomoći učenicima osnovne škole u učenju, poučavanju i testiranju znanja. Nemotiviranost za proces učenja, neodgovornost prema školskim obvezama te nesigurnost učenika reflektiraju se na loše rezultate koji se postižu u redovitoj nastavi tijekom vrednovanja učeničkog znanja. Stoga, roditelji takve poteškoće rješavaju odlascima na privatne poduke (repeticije) te školske obveze vlastite djece povjeravaju drugoj osobi. Autorice rada smatraju da bi promjena u metodi poučavanja, koja uključuje učenje pomoću sustava za e-učenje, a omogućuje proces aktivnoga učenja na koji učenici nisu naviknuti, motivirala učenike na samostalno učenje, sigurnost u radu te im vratila samopouzdanje. Cilj je takvog načina učenja ostvariti poučavanje uz pomoć sustava Moodle tutorskim učenjem, hibridnim učenjem te online poučavanjem.

Josipa Ivić
Osnovna škola Manuš
Hrvatska

Josipa Ivić rođena je u Šibeniku 4. kolovoza 1992. godine. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Drnišu (Srednja škola „Ivana Meštrovića“ Drniš – Opća gimnazija). U Drnišu stječe osnovno glazbeno obrazovanje smjera Gitara (Osnovna glazbena škola „Krsto Odak“) gdje i danas aktivno sudjeluje kao članica Tamburaškoga orkestra „Krsto Odak“. Godine 2016. diplomirala je na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te stekla akademski naziv magistre primarnoga obrazovanja sa smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Trenutno je polaznica stručnoga osposobljavanja u Osnovnoj školi „Manuš“ u Splitu. Svoje interese usmjerava prema uporabi tehnologije u obrazovanju osobito u radu s učenicima nižih razreda osnovne škole. Rado sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima predstavljajući primjere dobre prakse.

Suzana Tomaš
Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatska

Suzana Tomaš rođena je 23. siječnja 1975. godine u Splitu. Srednjoškolsko obrazovanje stekla u Splitu (II. gimnazija – odgojno-obrazovni smjer, 1993). Zvanje diplomirani učitelj stekla na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Učiteljski studij Sveučilišta u Splitu 1998. godine. Položila stručni ispit (Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1999.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila poslijediplomski studij pedagogije te stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija (tema: Učenje i poučavanje učenika u primarnom obrazovanju uz pomoć tutorskih sustava), 2007. godine. Na istome fakultetu završila poslijediplomski doktorski studij pedagogije 2015. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija (tema: Vrednovanje sustava e-učenja za učenike osnovnoga obrazovanja). U studenom 2009. godine zasnovala stalni radni odnos na Filozofskom fakultetu u Splitu u svojstvu predavačice za znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija. Godine 2016. napredovala u zvanje više predavačice. Do 2009. godine djelovala kao vanjska suradnica – asistentica na Filozofskom fakultetu u Splitu. Od 1998. do 2002. godine na određeno vrijeme bila zaposlena u osnovnim školama u svojstvu učiteljice. Sudjelovala u radu znanstvenih i stručnih skupova i konferencija. Sudjeluje u znanstvenim projektima i tehnologijskom projektu kao istraživačica. Znanstveni i stručni interes je primjena informacijske i komunikacijske tehnologija u obrazovanju, primjena sustava e-učenja u obrazovanju kao i vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja u sustavima e-učenja.


Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017


Urednica
Ana Orlović

Naziv konferencije
Povezani znanjem (...25 godina)

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Dubrovnik, 8. do 10. studenoga 2017. godine

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, studeni 2017.

Nakladnik
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-46-3

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC