Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 »
Puni tekst rada
View File
pdf
339KB
Prezentacija
View File
pptx
632KB


Inovativne metode izrade zadataka u sustavu Moodle

Sustav za upravljanje e-učenjem Moodle omogućuje nastavnicima organizaciju i izvođenje mrežnih kolegija. Između ostalog, Moodle ima mogućnost izrade testova ili domaćih zadaća za vrednovanje znanja te praćenje aktivnosti učenika i komunikaciju, čime se težište stavlja na formativno vrednovanje. Problem zadavanja domaćih zadaća zadanih u sustavu Moodle je brza adaptacija učenika na sustav vrednovanja zbog čega dolazi do tzv. digitalnog prepisivanja korištenjem računalnih alata i uređaja kao što su facebook, Viber, cloud servisi, mobilne kamere i sl. Također u slučaju testova u informatičkim učionicama učenici na različite načine pokušavaju rješenja testova poslati na računala drugih učenika (screen shoot-ovima ili povećanjem ekrana tako da učenici u zadnjim redovima vide ekrane u redovima ispred). Jedno od mogućih rješenja ovog problema bilo bi da svaki učenik dobije identični zadatak ali sa različitim vrijednostima varijabli. S druge strane izrada više verzija istog zadatka u sustavu Moodle od nastavnika zahtjeva značajan vremenski angažman u postojećem sustavu. Autori članka su razvili sustav za generiranje zadataka u sustavu Moodle uz pomoć freeware alata: programskog jezika Php, AutoIt alata i MS Excela, s ciljem postizanja jednostavnog, fleksibilnog i nadogradivog sustava za izradu testova i rješavanje online zadaće. U radu se opisuje način izrade zadataka i primjeri zadataka u tako osmišljenom sustavu za online zadaće. Provedeno je kratko istraživanje s ciljem usporedbe dvije grupe učenika opće gimnazije od kojih je jedna bila uključena u online sustav zadaće, a druga u klasičan takozvani „olovka-papir“ oblik zadaće.

Danijel Ptičar
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Hrvatska

Danijel Ptičar rođen je 1975. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je matematiku i informatiku na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Srednjoj Školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u kojoj predaje predmete iz područja algoritama i programiranja, te mikroupravljača. Napredovao je u zvanje mentora, a svoje znanstveno stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima.

Vesna Marić
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Hrvatska

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Napredovala je u zvanje mentora, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Simpozijima o nastavi fizike i Županijskim stručnim vijećima te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Antonio Svedružić
Osnovna Škola Ljudevit Gaj, Zaprešić
Hrvatska

Antonio Svedružić je profesor fizike, učitelj mentor i magistar nastave i organizacije nastave u osnovnoj školi. Istraživački i znanstveni interesi vezani su mu uz obrazovanje odraslih i suvremene pristupe nastavi prirodnih znanosti. Objavio je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova u časopisima i drugim publikacijama.


Zbornik radova - 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017


Urednica
Ana Orlović

Naziv konferencije
Povezani znanjem (...25 godina)

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Dubrovnik, 8. do 10. studenoga 2017. godine

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, studeni 2017.

Nakladnik
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-46-3

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC