Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.5MB

Projektni zadatak – Izrada kratkog filma

Na početku radionice polaznicima opisati zadatak te ih upoznati sa tijekom zadatka i web alatima koje mogu koristiti za pojedine korake u projektnom zadatku: Izrade knjige snimanja i izrada sinopsisa filma – Google dokument, alat za suradnju, Uređivanje filma – YouTube Umetanje titlova u film- YouTube Izrada filmskog plakata - Cancva, Lucidpres, Word ili Bojanje Predaja rezultata projektnog zadatka - dijeljenjem mape u GoogleDisk, ili OneDrive Podijeliti polaznike u grupe. Mapu sa materijalima za Projektni zadatak - izrada kratkog filma podijeliti s polaznicima: upute polaznicima za rad na Projektnom zadatku, scenu filma prema kojoj će se izraditi remake kratkog filma, snimke scena. Nakon što polaznici pogledaju scenu filma razgovarati će o prikupljenim idejama i napisati synopsis (sažetak filmske priče) i sažetak scenarija (sažet opis atmosphere djela i likova koji sudjeluju), pa će napisati dijalog, uključujući upute za set snimanja i atmosferu. U pisanje svakog dijela zadatka trebaju sudjelovati svi članovi grupe, a radit će u dijeljenom dokumentu. Polaznici će uređivat film na YouTube-u. Potrebno je sastaviti snimljene kadrove u pravi redoslijed, dodati uvodnu i završnu špicu s imenima sudionika, ime filma i druge informacije, mogu dodati i glazbu. Polaznici će umetnuti i titlove u nekoliko scena. Da bi reklamirali film, polaznici trebaju napraviti filmski plakat. Plakat treba sadržavati: ime filma, sudionike grupe, slogan. Za izradu plakata filma polaznici mogu odabrati web 2.0 alat Canva https://www.canva.com/create/posters/ ili aplikaciju Lucidpress, povezanu sa GoogleDiskom ili Word ili Bojanje. Polaznici će sve datoteke spremiti u jednu mapu i poslati/podjeliti link na nju.

Alma Šuto
Osnovna škola Zmijavci, Hrvatska

Sažetak poslova i napredovanja Učitelj informatike od 1998, a od 2003 kao učitelj informatike i tehničke kulture. 2011. napredovanje u zvanje mentora, a 2016. Napredovanje u zvanje savjetnika. Od 2012 Član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz informatike (Infokup), voditelj školskog prirodoslovno matematičkog aktiva. Sudjelovanje u projektu informatičke izobrazbe i ECDL certificiranja djelatnika MZOS kao predavač i ispitivač od početka do kraja projekta. CARNet-ov ICTEdu edukator od početka do kraja projekta. Aktivna i uspješna u pripremi učenika za natjecanje iz programiranja i osnova informatike. Školski koordinator Arts Count! Erazmus+ KA2 projekta. Voditelj školskog tima za pripreme i pisanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU.

Formalno obrazovanje 2006 Visoka škola za sigurnost Zagreb, Zaštita na radu 1995 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Strojarstvo 2003 Prirodoslovno matematički fakultet Split, dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje 2005 MZOS i Zavod za školstvo, Stručni ispit 2008 E-learning akademija, Certifikat za smjer E-learning Tutoring 2009 e-Jump 2.0, Certificate New Tehnology of e-Learning 2.0 2009 e-Jump 2.0, Certificate Action Research Planning

Branka Čutura
Tehnička škola u Imotski, Hrvatska

Nastavnik računalstva i elektro grupe predmeta od 1991. Napredovanje u zvanje mentora 2013. Član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz informatike (Infokup), voditelj školskog aktiva elektrotehnike i računalstva. ECDL Core Diploma-7 modula, ECDL expert-4 modula, ECDL Core predavač i ispitivač, ECDL expert predavač i ispitivač.

Formalno obrazovanje 1991. Elektrotehnički fakultet, Sarajevo Dodatno osposobljavanje 1995. Pedagoško psihološko obrazovanje, Fakultet Prirodoslovno –matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC