Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Potraga za pisanicama

Potraga za pisanicama je školski projekt osmišljen kako bi se učenici posljednjeg dana nastave prije proljetnog odmora rasteretili klasične svakodnevice, iako se aktivnost može prilagoditi prema potrebi. U aktivnost su se uključili svi zainteresirani učenici od 1. do 8. razreda s preuzetom aplikacijom za učitavanje QR kodova na mobilnim telefonima.

Učenici viših razreda su prema uputi trebali na određenom mjestu u školi pronaći svoj prvi QR kod sa zadatkom, prigodno postavljen na obojanu papirnatu pisanicu. Zadatak je trebalo riješiti i dobiveno rješenje pronaći na panou među izloženim rješenjima svih zadataka. Svako rješenje je uza se imalo odgovarajući QR kod s uputom o lokaciji sljedećeg zadatka, a sve unutar školske zgrade. Tako su navedenim postupkom trebali riješiti po 20 zadataka za svaku razinu (razina=razred).

Učenici nižih razreda su na školskom igralištu tražili sakrivene plastificirane pisanice, njih ukupno 30. Na svakoj se nalazio zadatak zapisan u QR kodu.

Kroz zadatke su bili zastupljeni gotovo svi nastavni predmeti, većinom zadani u obliku pitalica i mozgalica, kako bi svi učenici mogli ravnopravno sudjelovati bez većih formalnih znanja. Rješenja su učenici redom zapisivali u dobivenu "putovnicu" koju su suci na kraju pregledali.

Najbrži učenici sa svim točnim rješenjima su proglašeni pobjednicima te su osvojili vrijedne nematerijalne nagrade.

Za sudjelovanje u projektu trebalo se prijaviti u parovima/trojkama na platformi Linoit, a zadovoljstvo aktivnošću je provjereno online anketom koju su učenici sami napravili. Zaključak svih je da aktivnost svakako treba ponoviti sljedeće godine, što je vidljivo i po velikom broju sudionika, mada je sudjelovanje bilo neobavezno.

Josipa Blagus
OŠ Bukovac, Zagreb, Hrvatska

Josipa Blagus, učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom Informatika radi u razredu 15 godina. Zadnjih 5 godina aktivno uvodi IKT u svoju učionicu i na taj način motivira učenike na suradnju i učenje. Dobitnica je Comet nagrade za najbolji nacionalni eTwinning projekt Agencije za mobilnost, sudjelovala je radnoj skupini za tehnički i informatiku Kurikularne reforme, predavač na Carnetovim STO danima u Rijeci itd. Svoja saznanja i primjere iz učionice rado pokazuje na različitim konferencijama od kojih je i Carnetova korisnička konferencija.

Rahela Frelih
OŠ Bukovac, Zagreb, Hrvatska

Rahela Frelih, diplomirala je 2011. godine informatologiju (smjer bibliotekarstvo) te ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija primala je stipendije, radila kao demonstrator i sudjelovala na raznim stručnim skupovima na oba odsjeka. Putem nevladinih udruga radila je kao predavač na nekoliko projekata Europske unije. Trenutno radi kao stručna suradnica knjižničarka u zagrebačkoj OŠ Bukovac.

Kroz razne projekte i radionice u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima i drugim knjižnicama potiče čitanje, primjenu IKT-a u nastavi i poučavanje informacijske pismenosti kao temelja cjeloživotnog učenja. Svoj rad redovito predstavlja na državnim stručnim skupovima i u raznim medijima.

Kristina Lukačić
OŠ Bukovac, Zagreb, Hrvatska

Kristina Lukačić, diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, stekavši 1991. zvanje dipl. ing. matematičke informatike i statistike. Pedagošku grupu predmeta i stručni ispit polaže 1998. za vrijeme rada u današnjoj prirodoslovnoj gimnaziji Vladimir Prelog. Od 2002. zaposlena u OŠ Bukovac, 2015. je promovirana u zvanje učitelj mentor. Rado surađuje s kolegama na raznim školskim projektima, ne nužno vezanim uz matematiku, mnogih je i nositelj, u matematičkim novinama Miš i Poučak objavljuje niz članaka vezanih uz vertikalnu povezanost predmetne i razredne nastave matematike u osnovnoj školi, a temeljene na predavanjima i radionicama održanim na 6. i 7. kongresu nastavnika matematike u Zagrebu. Prvi put na CUC-u sudjeluje 2016. godine predstavljajući svoju matematičku web stranicu Matka za matkače.

Maja Štajduhar
OŠ Bukovac, Zagreb, Hrvatska

Maja Štajduhar rođena 1986. u Osijeku gdje sam završila osnovnu i srednju školu (III gimnazija Osijek). Diplomski studij Matematike, smjer: nastavnički završila sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom fakultetskog školovanja sudjelovala sam kao voditelj u radionicama vezanih za popularizaciju matematike među osnovnoškolcima i srednjoškolcima. U OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, sudjelovala sam u projektu „Znanje je cool“.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC