Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
988KB
Prezentacija
View File
xls
510KB

Ohmov zakon

Mnoga istraživanja provedena u proteklih nekoliko godina ukazuju na nužnost odstupanja od tradicionalnog podučavanja u školama. Osim znanja, potrebno je razvijati i vještine potrebne u 21. stoljeću. Inovativna tehnologija omogućuje nam redefiniranje uloge nastavnika i učenika pri čemu u prvi plan stavlja učenika omogućavajući mu razvitak kompetencija kao što su komunikacija, suradnja, kreativnost i rješavanje problema. U ovom Oglednom satu bit će prikazana nastavna jedinica Ohmov zakon (U,I -karakteristika omskog vodiča). Polaznici će biti podijeljeni u nekoliko grupa koje su sastavljene od tri Polaznika. Svakom Polazniku bit će dodijeljen različit zadatak samostalno spojiti strujni krug (jednostavan, serijski ili paralelni) pomoću PhET simulatora. Polaznici će staviti u odnos jakost struje, napon i otpor te će odrediti otpor iz U,I karakteristike. Svoje rezultate mjerenja unosit će u zajedničku Microsoft Excel Online radnu knjigu. Surađujući, usporedit će različite otpore na temelju nagiba različitih U,I- karakteristika. Ogledni sat prikazat će na koji način možemo prikupljati, organizirati i dijeliti informacije pomoću niza informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Prikazat će i način na koji možemo razvijati vještine upravljanjem koje se odnose na odgovornost za vlastite postupke i postupke grupe te kako raditi samostalno i kao dio tima, a pri tome biti snalažljiv i inovativan, poštovati i podržavati misli, mišljenja i doprinose drugih u grupi te pridonijeti timu dijeljenjem informacija i stručnosti.

Sanda Varvodić
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Hrvatska

Rođena je 1982. u Osijeku. Diplomirala je 2012. na Odjelu za fiziku te stekla zvanje magistre edukacije fizike i informatike. Zaposlena je u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića i u Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek kao nastavnica Fizike. Koristi razne web alate u nastavi i izvan nje. Redovito se usavršava. Sudjelovala u projektu EU po Pozivu „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II“.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC