Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
714KB
Prezentacija
View File
xls
2.1MB

Ponavljanje gradiva - MS Word

Na oglednom satu bit će prikazan način ponavljanja dijela gradiva iz nastavne cjeline Obrada teksta. Polaznici će se upoznati s LearningApps alatima rješavajući pripremljene kvizove te samostalno izraditi kviz. Samostalno će izraditi obrazac za vrednovanje radova koristeći Office365 Forms. Ishodi će biti postignuti ako svaki polaznik izradi barem jedan kviz, obrazac sa barem 3 pitanja/zadatka i zajednički dokument u Office365 Excelu za unos bodova.

Barbara Knežević
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Hrvatska

Rođena je 17.05.1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga je zaposlena od rujna 2008. Prethodno je 3 mjeseca bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci u nastavni matematike i informatike. U školi je uključena u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno (dopunska nastave, rad s darovitim učenicima) te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Osim toga, administrator je školske web stranice, administrator resursa i voditeljica projekta e – Škole za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za školu, sudjelovala je u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila je masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru. U svibnju 2017. napredovala je u zvanje profesor mentor nastave informatike. U nastavi koristi IKT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. 2015. i 2016. godine sudjelovala je u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC