Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.1MB

Internet

Ovaj ogledni sat pokrivat će nastavnu cjelinu Internet. Učenici će saznati što je Internet, kako je nastao, koje su njegove prednosti i nedostatci te kako se sigurno koristiti internetom. Željeni ishodi će se postići korištenjem različitih web 2.0 alata; https://padlet.com/, https://kahoot.it/#/, https://nearpod.com/, https://www.bookwidgets.com/. Web 2.0 alati povezuju učenike u skupine čime se razvija suradničko učenje, omogućava se interaktivna,dvosmjerna komunikacija između učenika i računala te učenika i drugih učenika te tako učenici postaju aktivni sudionici nastave.

Mateja Petrović
Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvar, Hrvatska

Učiteljica informatike od 5. - 8. razreda u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, ujedno i prvo radno mjesto nakon završetka studija (2013.). Raznolikim stručnim usavršavanjem doprinosi kvalitetnijoj nastavi, nastoji ju učiniti što suvremenijom i prikladnijom dobi učenika. Usmjerava učenike u što korisnije i pravilnije korištenje računala i brojne korisne mogućnosti koje pruža svijet interneta.

Natalija Stambolija
Osnovna škola Vladimir Bosnar, Stubičke Toplice, Hrvatska

Učiteljica je informatike i razredne nastave u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar u Stubičkim Toplicama. Diplomirala 2013. godine te od tada posvećuje posebnu pažnju stručnom usavršavanju, čitanju stručne, pedagoško – didaktičke i metodičke literature. Sva stečena znanja uspješno primjenjuje u radu sa učenicima. Koristi moderne metode, kao što su obrnuta učionica, učenje uz pomoć računala i učenje na daljinu. Aktivno sudjeluje u radu svoje škole.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC