Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
19.0MB

Internet of Things za $3 na Arduino IDE

Radionica ima za cilj upoznati stručnjake, entuzijaste, ali i osobe sa osnovnom informatičkom izobrazbom, sa jednostavnošću uporabe i programiranja nove generacije jeftinih kineskih ESP mikrokontrolera . Mikrokontroleri se lako programiraju i imaju sklopovsku podršku za bežične mreže, što omogućuje brz razvoj globalno dostupnih uređaja povezanih na Internet. U roku od 2 školska sata svaki polaznik će se upoznati sa osnovnim karakteristikama mikrokontrolera ESP8266, te će ga spojiti na bežičnu pristupnu točku koristeći AT naredbe i program Putty. Na taj način će se upoznati sa izvornom namjenom prvih verzija mikrokontrolera ESP8266. Naglasak radionice biti će na korištenju ARDUINO razvojnog okruženja koje će vjerojatno biti poznato nekim polaznicima, ali će se koristiti za programiranje mikrokontrolera ESP8266. Polaznici će proći osnovne korake programiranja u pojednostavljenoj varijanti programskog jezika C, te će za kraj svaki polaznik moći uz pomoć svog pametnog telefona pristupiti svom mikrokontroleru koristeći bežičnu mrežu, te preko web sučelja paliti/gasiti LED diodu na mikrokontroleru. Osim toga polaznici će se upoznati sa mogućnostima povezivanja mikrokontrolera sa različitim elektroničkim komponentama koristeći eksperimentalnu pločicu (eng. breadboard). Spomenuti mikrokontroler je pojedinačno dobavljiv za $3 sa dostavom u Hrvatsku i predstavlja izvrstan izbor za razvoj Internet of Things projekata u obrazovnim ustanovama. Očekuje se da svaki polaznik radionice ima pametni telefon. Svaki polaznik će dobiti: • mikrokontroler ESP8266 (proizvod kineske tvrtke Espressif), • USB kabl kojim će mikrokontroler spojiti na računalo, • eksperimentalnu pločicu (eng. breadboard) sa žičicama, • nekoliko elektroničkih komponenti (LED diodu, foto otpornik, tranzistor, otpornici…).

Kristian Đokić
Veleučilište u Požegi, Hrvatska

Rođen 1971. Titulu inženjera elektrotehnike stječe 1995. godine, a diplomiranog inženjera prometnih znanosti stječe 1998. godine. Magistrira na FOI 2011. godine te je trenutno u postupku izrade doktorske disertacije na FFZG. Od 1999. do 2008. predaje Informatiku po osnovnim i srednjim školama u Požegi, a od 2008. radi na Veleučilištu u Požegi kao predavač kolegija vezanih za ICT. Objavio dvadesetak stručnih i znanstvenih radova. Područje interesa mu je gustoća informacija u medijima, ali se bavi i mikrokontrolerima i virtualnim valutama.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC