Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.2MB

Kahoot! - sustav za odgovaranje i kvizove temeljen na igri

Polaznici će se upoznati s prednostima korištenja digitalnog alata Kahoot! za izradu kvizova te njegovog korištenja u nastavi i obrazovanju općenito. Usvojit će potrebne vještine i znanja za izradu online kviza koji se može koristiti u provjeri znanja i učenju, a može se koristiti na tabletu, mobilnim uređajima, laptopima i stolnim računalima radi npr. jednostavnijeg korištenja s učenicima u sustavu e-škola. Polaznici će također znati kreirati i korisničke račune za učenike te kao će uključiti učenike u sudjelovanje u kvizovima, upitnicima i diskusijama izrađenim ovim digitalnim alatom. Na početku radionice svi polaznici registrirati će se i otvoriti svoj račun na https://kahoot.com. Nakon registracije upoznati će se sa radnim okruženjem Kahoota!, kako otvoriti novi kviz, postaviti pitanja, unijeti moguće odgovore za svako pitanje, kao i sliku ili video uz svako pitanje, naučiti će kako postaviti vremensko ograničenje prilikom odgovaranja pitanja, kako postaviti redoslijed postavljanja pitanja i/ili redoslijed ponuđenih odgovora na random opciju, kako će tijekom i nakon kviza vidjeti statistiku odgovora po timovima ili za svakog zasebnog učenika. Nakon kreiranja kviza upoznati će se sa opcijama koje nudi Kahoot! prilikom prikazivanja kviza igračima, te za svoj kviz odrediti proizvoljno po vlastitom nahođenju opcije prikaza i načina igre. Također će se upoznati i sa Kahoot! aplikacijom koju koriste učenici (https://kahoot.it/#). Nakon izrade vlastitog kviza polaznici će isti prezentirati grupi, ali i sudjelovati u odgovaranju na pitanja iz kviza drugih polaznika te se naći i u ulozi moderatora kviza, ali i natjecatelja.

Daniela Marčetić
OŠ Grabrik, Karlovac, Hrvatska

Rođena sam 28.6.1983. godine u Karlovcu. Završila sam diplomski studij matematike na Odjelu za matematiku na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistra edukacije matematike. Radim u OŠ Grabrik u Karlovcu. Redovito se usavršavam i koristim razne web alate u nastavi i izvan nje te surađujem s nastavnicima i edukatorima na raznim projektima popularizacije matematike i znanosti.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC