Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
11.6MB

Znam ili ne znam

Kahoot je poznat i veoma se često upotrebljava u obrazovne svrhe te intenzivno koristi elemente učenja igrom u stvarnom vremenu. No, pitanje je da li njegova upotreba zaista poboljšava rezultate učenja te da li se aplikacija može upotrijebiti kod različitih korisničkih skupina. Da bi odgovorio na ova pitanja, pripremio sam interaktivne kvizove i upotrijebio ih kod različitih korisničkih skupina koje su iz različitih povoda morale usvojiti različita znanja nižih taksonomskih stupnjeva. Moje skupine korisnika bile su iduće: • učenici u četvrtom razredu kod izbornog predmeta engleski jezik gdje su učenici ponavljali nove riječi, • učenici od 7. do 9. razreda kod izbornog predmeta francuski jezik • učenici u petom razredu koji se pripremaju na vozački ispit za bicikl i moraju obaviti teoretski dio ispita, • djeca u vrtiću koja su pomoću aplikacije upoznavala životinje, biljke i predmete iz okoline, • vatrogasci dobrovoljci koje imamo testove kao dio natjecanja.

Marjan Cerinšek
Osnovna šola Šentjernej, Slovenija

Studirao na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, opravio pedagoško-andragošku dokvalifikaciju in dokvalifikaciju iz informatike učitelj informatike na OŠ Šentjernej, oženjen, ima dvoje djece, u slobodno vrijeme bavi se robotikom i istražuje različite didaktične programe, a tjelo i dušu smiri u prirodi.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC