Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
7.4MB

Otvoreni podaci – kako ih prikupiti, obraditi i vizualno prikazati

Polaznici će biti upoznati s osnovnim pojmovima i upotrebom otvorenih podataka (open data) u Hrvatskoj i u Svijetu. Kroz radionicu će naučiti pristupiti različitim portalima otvorenih podataka, preuzeti, analizirati i obraditi iste te upotrijebiti ih u open source programu za obradu i vizualizaciju prostornih podataka kao podloge za lakše odlučivanje.

Polaznici će se upoznati s programskim sučeljem i osnovama rada open source programa za obradu i vizualizaciju prostornih podataka (QGIS) u kojemu će preuzete podatke obraditi, pripremiti i prikazati kroz različite oblike grafičkih prikaza.

Polaznici će izraditi minimalno 3 grafička prikaza na temelju različitih skupova otvorenih podataka koje su sami preuzeli, analizirali i obradili, te će kroz ovu aktivnost voditelji radionice imati uvid jesu li postavljeni ciljevi postignuti.

Ratko Medan
Geodetska škola, Hrvatska

Ratko Medan dipl.ing.geod. profesor mentor Geodetska škola Zagreb Av. Većeslava Holjevca 15

Rođen u Zagrebu, 16.12.1978. Završio srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu, nakon koje upisuje Geodetski fakultet i kojeg završava 2004. godine.

Nakon završenog fakulteta radi na geodetskim poslovima u privredi te se u rujnu 2005. zapošljava u Geodetskoj tehničkoj školi.

Tijekom svog rada u školi surađuje na mnogim školskim projektima te vodi Geodetski praktikum i učeničku praksu nekoliko godina. Završava Carnetovu ELA-u (smjer Tutoring). Sudjeluje na CUC-u zadnjih nekoliko godina, a 2014. i 2015. i kao autor rada (2014.) i predavač (2015.), a 2016. i voditelj radionice.

Od 2008.-2011. član je radne skupine za izradu Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i novog kurikuluma "Tehničar geodezije i geoinformatike" u kojoj sudjeluje u izradi navedenih dokumenata.

Sudjelovao je i vodio školski projektni tim u sklopu EU projekta "Grading soft skills - GRASS" za prepoznavanje, razvijanje i vrednovanje socijalnih vještina. Radi na raznim školskim i obrazovnim projektima.

Oženjen je. Otac troje djece.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC