Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
4.5MB

ZipGrade - osnove korištenja i primjena u ocjenjivanju

U radionici "ZipGrade - osnove korištenja i primjena u ocjenjivanju" polaznici će svladati korištenje alata, kreiranje pitanja i "ključa" za odgovore te će biti sposobni razumijeti i iščitati dobivene rezultate analize generirane iz programa. Ostvareni ciljevi bit će mjerljivi i vidljivi u završnom uratku svakog polaznika, a koji će se sastojati od sastavljanja kratkog ispita s obrascem te pismenom analizom.

Ispiti koji se pomoću ovoga alata mogu napraviti su zadatci višestrukog odabira, a mogu se provjeravati sve razine znanja i vještina (ovisno o težini pitanja te načinu na koje je pitanje koncipirano, tj. što se njime traži - npr. moguće je kao zadatak priložiti graf iz kojeg treba očitati neki podatak i donijeti zaključak što se označava na listiću odabirom točnog odgovora)

Martina Hranj
Medicinska škola Varaždin, Hrvatska

Autorica živi i radi u Varaždinu. U istome gradu pohađala je osnovnu školu (1996.) i opću gimnaziju (2000.), a dvopredmetni studij na Filozofskome fakultetu završila je u Zagrebu (2005.). Predaje Hrvatski jezik i Povijest u Medicinskoj školi Varaždin. Uživa u svom poslu koji ju ispunja, a s tehnologijama u nastavi "prijateljuje" već 12. godinu. Kad ne radi za posao, druži se, radi i igra sa sa svoje troje male djece koja su njezina najveća radost i inspiracija. U slobodno vrijeme, kojega baš i nema previše, koristi za kreativno izražavanje u mnogim oblicima. Martina je nekadašnja atletska prvakinja, aktualna majka i profesorica, a u skoroj budućnosti i znanstvenica.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC