Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
303KB
Prezentacija
View File
pptx
413KB

Tko je došao prvi?

Na primjeru oglednog sata „Tko je došao prvi?“, autorica će podijeliti svoja iskustva sudjelovanja u projektu "Assesment of Transversal Skills 2020" (ATS2020) ili "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020" koje je Carnet proveo tijekom školske godine 2016./2017. u suradnji s osnovnom školom u kojoj je autorica zaposlena. Ogledni sat "Tko je došao prvi?" održan je s učenicima šestih razreda na redovnoj nastavi predmeta Geografija u računalnoj učionici, a sadržajno je obuhvatio gradivo nastavne cjeline Amerika, nastavne teme Otkrića i podjela Amerike . Nastavni sat održan je s ciljem da se inovativnim načinom poučavanja kod učenika potiče razvoj generičkih kompetencija uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sudjelovanjem na oglednom satu „Tko je došao prvi“, polaznici će na primjeru scenarija poučavanja za ogledni sat: Raspraviti inovativni pristup učenju kroz izradu scenarija poučavanja uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije Povezati planirane nastavne aktivnosti sa ishodima učenja Izdvojiti postupke potpore za učenike s poteškoćama u učenju Osmisliti dodatne zadatke za učenike koji žele i mogu više Organizirati prilagodbu nastavnih aktivnosti na način koji najbolje odgovara svakom učeniku Sudjelovanjem na oglednom satu „Tko je došao prvi“, polaznici će koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju: Izraditi u alatu Office 365 razrednu bilježnicu, Class Notebook Argumentirano raspravljati koristeći alat društvene mreže Yammer Suradnički izraditi dokument u MS Word Online Evaluirati tijek i organizaciju oglednog sata u aplikaciji MS Forms Samoevaluirati svoje sudjelovanje u aplikaciji MS Forms

Sanja Hrvojević
OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb, Hrvatska

Sanja Hrvojević, učiteljica geografije u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, rođena i živi u Zagrebu gdje je završila Prirodoslovno Matematički fakultet, smjer profesor geografije. Dodatno se stalno usavršava u primjeni tehnologije u redovnoj nastavi. Polaznica E-learning Akademije, CARNet, smjer Course Design i Tutoring i raznih drugih masovnih online tečajeva i webinara. U izvannastavnom radu s učenicima aktivno se bavi debatom kao voditeljica Školskog debatnog kluba sudjelujući na inozemnim i domaćim debatnim turnirima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC