Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
193KB
Prezentacija
View File
pdf
193KB

E-bilježnica (Class Notebook) u praksi

Kroz nastavni sat iz područja elektrotehnike, koji će moći pratiti svi oni koji imaju barem malo tehničkih sklonosti, pokazat će se sustav primjene Class Notebook kao nastavnog pomagala/sredstva. Željeni ishodi postići će se kombiniranom metodom poučavanja na primjeru objašnjavanja principa rada jednog od električnih motora. Pokazat će se i suradnički način rada (u grupama) u kolaboracijskom dijelu Class Notebook-a. Kroz dobivanje povratnih informacija tijekom oglednog sata - pratit će se napredovanje polaznika. Ishodi poučavanja moći će se vidjeti kroz provjeru znanja rabeći Microsoft Forms. Osnovna baza cijelog sustava je Office 365.

Danijel Vrbanc
Željeznička tehnička škola Moravice, Hrvatska

Rođen u Karlovcu 1959. Završio elektrotehnički fakultet u Zagrebu 1984. godine gdje dobiva zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer – Radijske komunikacije i profesionalna elektronika. S informatikom i MS (Microsoft) proizvodima profesionalno se počeo baviti davne 1987. godine dok je još operacijski sustav bio MS DOS. Nastavak profesionalnog puta je bio u Računskom centru bivše Jugoturbine kao organizator programer, a nakon toga i u Ministarstvu pomorstva prometa i veza gdje je bio u svojstvu Savjetnika ministra. Sudjelovao je u osmišljavanju i nabavi informatičke opreme i podrške za GIS (Geografic Information System) u svrhu analize i raspodjele radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske. Isto tako je 7 godina radio u privatnom poduzetništvu, a nakon toga se zaposlio 2011. godine u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta. U prosincu, 2015. se kod Microsoft in Education prijavio za status MIEE (Microsoft Inovative Educator Expert) koji je i ostvario iste godine. U zadnjih dvije godinu dana intenzivno rabi Office 365 u nastavnom procesu, a naročito Class Notebook koji primjenjuje svakodnevno u nastavnom procesu kao supstitut obične bilježnice. U ožujku je na poziv Microsofta, prisustvovao globalnoj konferenciji E2 gdje je s grupom čiji su članovi iz Turske, Njemačke, Kuvajta, Ukrajine i Ekvadora osvojio prvu nagradu u kategoriji Gamify (u nastavnom procesu).

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC