Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.7MB

Interaktivna karta Europe poznatih znanstvenika

U nastavi matematike i fizike svakodnevno predavači primjećuju da učenici sve manje znaju imena poznatih matematičara i fizičara ( osim Pitagore i Newtona ), a o razdoblju njihova života da se i ne govori. To je bio glavni poticaj da se izradi karte na kojoj se jednostavnim klikom miša „otvara“ pojedina država i u listi se mogu pronaći imena poznatih matematičara i fizičara koji su rođeni ili živjeli u toj zemlji. Klikom na njihovo ime ( starija povijest) ili ime i prezime, prvo se otvara njihova kratka biografija ( period življenja i najzapaženija ostvarenja u jednoj ili dvije rečenice). Dalje, postoji mogućnost da se otvara i njihova duža biografija sa popisom najznačajnijih djela, razne fotografije, poveznice, itd. Jasno je da se aplikacija može koristiti i u bilo kojem drugom nastavnom predmetu, i na različitim nivoima obrazovanja. Aplikacija može biti dostupna svima i svuda, smatramo da može biti posebno korisna e-školama u odvijanju nastave, ali i drugim školama jer je korištenje moguće i putem pametnih telefona. Naravno, postoji mogućnost da se tekst piše i na više jezika, što može doprinijeti još boljoj suradnji nastavnika. Svaki sudionik radionice dobiva mogućnost da u sklopu svog predmeta popuni kartu, a u slučaju da imamo više nastavnika iste skupine predmeta, radit će se u skupinama, te postoji mogućnost popunjavanja s više jezika u slučaju da nam se pridruže profesori stranih jezika. Nakon popunjavanja baze, pokazat ćemo kako će biti vidljivo učenicima putem računala i mobilnih telefona.

Danijel Pobi
Tehnička škola Ruđera Boškovića, Hrvatska

Rođen je 28.9.1984. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završene matematičke gimnazije, upisuje studij računarstva na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je i stekao titulu diplomiranog inženjera računarstva. Još tijekom studija radio je u nekoliko poduzeća u Zagrebu u svojoj struci. Nakon završetka studija radio je u privatnom sektoru. U Tehničkoj školi Ruđera Boškovića počeo je raditi u rujnu 2015. godine kao nastavnik računalstva i elektrotehničke skupine predmeta. Istaknuo se u svom području, te često potiče učenike na kreativan rad i da razmišljaju van okvira. Uvijek voljan pomoći kolegama. Kritičan, realan i tip osobe koju se voli ili mrzi. Uvijek spreman na suradnju s svim profesorima i učenicima, te se istaknuo na nekoliko projekata. Često surađuje s kolegama iz strojarstva, matematike, fizike i arhitekture. Ove godine zapaženi rezultat ostvarilo s kolegama iz matematike, fizike i strojarstva na izradi meteorološke stanice na proljetnoj školi fizike. Njegova matična škola je u projektu e-škole, pa sudjeluje i u tim radionicama.

Mirna Stojanović
Tehnička škola Ruđera Boškovića, Hrvatska

Rođena je 22.10. 1974. u Vinkovcima, gdje završava osnovnu i srednju školu. Studij matematike i fizike upisala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, a diplomirala na Odjelu za matematiku na području kvantne fizike. Prvo zaposlenje kao apsolvent dobiva u OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci, kao nastavnik matematike gdje sa učenicima ostvaruje zapažene rezultate. Nakon toga prelazi u Tehničku školu Ruđera Boškovića gdje radi i danas kao nastavnik mentor nastavnog predmeta matematika. Godinama surađuje sa ncvvo na ocjenjivanju državnih matura, te u radu različitih stručnih radnih skupina. Prije nekoliko godina sudjelovala je u radu stručne radne skupine za ocjenjivanje kvalitete udžbenika, područje fizika. Sudjeluje i na Proljetnim školama fizike gdje sa svojim učenicima iskazuje kreativnost i ljubav prema svom poslu. Ove godine sudjelovala je sa svojim učenicima na Festivalu matematike u Varaždinu, gdje su osvojili prvo mjesto u kategoriji predavanja i prezentacija. Uvijek je spremna na suradnju, što je ove godine pokazala na projektu izrade meteorološke stanice sa kolegama sa područja računarstva i strojarstva. Sa tim projektom sudjelovali su na proljetnoj školi fizike gdje su ostvarili zapažene rezultate. Trenutno radi na projektu interaktivne karte Europe sa kolegom Danijelom Pobijem, sa kojim se i prijavljuje na CUC. Njezina matična škola je u projektu e- škola, tako da uz sve obveze na poslu sudjeluje i u brojnim edukacijama.

Tihana Mudrovčić
Tehnička škola Ruđera Boškovića, Hrvatska

Tihana Mudrovčić rođena je 1988. godine u Osijeku. Nakon završene I. Gimnazije (opće) u Osijeku upisala je dvopredmetni studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, koji je 2012.godine uspješno završila i tako stekla titulu magistre edukacije engleskog i njemačkog jezika i književnosti. Za vrijeme studija sudjelovala je na međunarodnim ljetnim školama u Beču i Augsburgu, te po završetku studija provela 3 mjeseca u Programu za cjeloživotno učenje Comenius kao asistent u osnovnoj školi u Saveznoj Republici Njemačkoj. Iskustvo je također stekla podučavajući engleski i njemački jezik u vrtićima, dvjema osnovnim školama, te u strukovnim srednjim školama. Trenutno je zaposlena kao nastavnica engleskog i njemačkog jezika u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Vinkovcima, gdje postupno učenike uvodi u svijet eTwinning projekata. U slobodno vrijeme pohađa tečaj francuskog jezika u Francuskoj Alijansi Osijek, te je 2016.godine položila DELF ispit razine B1. Zahvaljujući poznavanju njemačkog i francuskog jezika sudjelovala je u razmjeni mladih umjetnika u Lyonu pod pokroviteljstvom francusko-njemačke platforme za mlade (La Plateforme de la jeune création franco-allemande).

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC