Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
15.7MB

Internet i integrirana nastava u službi projektnog učenja

U nastavi geografije često se koristi program Google maps, a u nastavi matematike Geogebra. Integrirali smo povijest, matematiku i geografiju s programima koje koristimo u nastavi, te naše učenike usmjerili na projektno učenje. Projekt MatKA Zvijezda predstavljen na Festivalu matematike u Puli 2017. je rad kroz koji su učenici promatrali karlovačku Zvijezdu. Rad prikazuje prošlost Zvijezde te matematičke zakonitosti uočene na najstarijem poznatom planu grada proučavane u Geogebri. Današnje stanje Zvijezde učenici su analizirali koristeći Google maps i Geogebru te statističke podatke koji su korišteni za razmišljanje o budućnosti Zvijezde. Učenici su kroz projektnu nastavu upoznali prošlost i sadašnjost svog grada, primijenili matematičke zakonitosti te naučili primjenjivati nove programe i alate u svakodnevnom životu (Google maps, Geogebra).

Antonija Capan
OŠ Grabrik, Hrvatska

Antonija Capan je učiteljica matematike u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1989. u Karlovcu, pohađala je OŠ Vladimir Nazor u Dugoj Resi, Gimnaziju Karlovac (prirodoslovno – matematički smjer) te je završila Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, odnosno stekla zvanje magistra edukacije matematike. Po završetku fakulteta zapošljava se u Osnovnoj školi Grabrik gdje radi i danas. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Posljednjih dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije povijesti i matematike te geografije i matematike na kojima učenici imaju priliku iskusiti rad i učenje nadva predmeta odjednom. Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.

Tatjana Bednjanec
OŠ Grabrik, Hrvatska

Tatjana Bednjanec je učiteljica geografije i povijesti u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1976. u Zagrebu, pohađala je OŠ Otok, II. Gimnaziju (opći smjer) te je 2001. diplomirala povijest i geografiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Balkanske odrednice hrvatskog političkog i kulturnog diskursa u 1880-im godinama : slučaj časopisa "Balkan". Prvo radi kao nastavnik geografije i povijesti u Drugoj općoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu (2002. – 2005.) te se 2006. zapošljava u OŠ Grabrik, u kojoj radii danas. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta koje podučava te organizira tematska predavanja za učenike starijeg uzrasta na engleskome jeziku (History in English). Posljednjih dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova. Primarni interes su joj integracije povijesti i matematike te geografije i matematike. Jedna je od autora knjižice Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda, namjenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu). Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC