Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.4MB

Virtualna povijest

Virtualna povijest je novi projekt u kojem za svladavanje nastavnih sadržaja iz povijesti koristimo suvremene tehnologije - računala, tablete, mobitele, naočale za virtualnu stvarnost, VR kameru 360, SW aplikacije. Projekt je specifičan jer za učenje koristimo tehnologiju koja primarno nije namijenjena obrazovanju, ali je vrlo zanimljiva učenicima. Cilj ovakvog pristupa nastavi je približiti nastavni sadržaj učenicima na njima zanimljiv način, potaknuti ih na istraživanje. Radionica se sastoji od dva dijela. Prvi dio radionice je prezentacijski u kojem se predstavlja Virtualna povijest kao predmet. Primjeri odrađenih nastavnih sadržaja u šk.god. 2016./2017. U drugom djelu radionice individualnim radom polaznicima će se simulirati jedan nastavni sat. Nastavni sat organiziran je na način vođenog istraživanja. Na polazniku je da izabere kako će svladati zadanu temu, hoće li pročitati neki tekst, pogledati neki dostupni medijski sadržaj ili će ići po principu pokušaja i pogrešaka. Nakon uspješno riješene simulacije polaznik će se moći virtualno prošetati kroz Tutankamonovu grobnicu. Nastavna jedinica je: Zagrobni život starog Egipta

Hano Uzeirbegović
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, Hrvatska

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu smjer povijest i geografija. Od 2003. radi kao nastavnik u Hotelijersko turističkoj školi u Zagrebu .Godine 2017. promoviran u profesora mentora. Od prvog radnog dana bavi se proučavanjem i razvojem različitih e-learning alata u nastavi. Tijekom privih godina rada položio razne tečajeve povezane sa informatikom. Od kojih bi se trebalo spomenuti Izrada web stanica putem FrontPagea, Izrada online tečaja putem WebCT-a., ECDL-diploma, E-learninng akademija smjer Tutoring. Krajem 2015. sudjelovao na prvom ISE MOOC-u. Održao nekoliko predavanja na temu informatizacije obrazovanja društveno humanističkih predmeta. Sa svojim projektom sudjelovao na Kliofestu 2017., na Znanstvenom pikniku u Zagrebu i Rijeci.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC