Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.6MB

"Virtualno putovanje Europom" - projektno orijentirana nastava

Učenicima osmih razreda ponuđena je tema za razredni projekt „Virtualno putovanje Europom“. Formirani su razredni timovi osmislili putovanje u zamišljenom vremenu, gdje se posjetilo pet gradova po izboru u jednoj ili više europskih država. Zadatak je bio napraviti detaljan plan puta koji ubraja organizaciju prijevoza, pronalazak smještaja, prehranu, kupnju ulaznica za muzeje i galerije te posjećivanje odabranih povijesnih i kulturnih odredišta. Maksimalni mogući troškovi putovanja bili su unaprijed određeni. Po završetku rada učenici su svoje putovanje izložili pred razredom te se osvrnuli na radom stečene dojmove. U ovome su se projektu učenici iskazali znanjem i vještinama iz različitih predmeta: geografije, povijesti, likovne i glazbene kulture, stranoga jezika, hrvatskog jezika, matematike i informatike. Informatička znanja i vještine odnosile su se na raznovrsna područja koja su učenici savladali tijekom dosadašnjega obrazovanja: pretraživanje interneta, procjenu kvalitete web stranica, uporabu različitih web alata, korištenje programa za pisanje i uređivanje teksta, izradu tabličnih proračuna i prezentacija, dijeljenje dokumenata, korištenje obrazovne društvene mreže ,Edmodo“, poznavanje autorskih prava. Uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije, učenicima su omogućeni: timski rad, planiranje, istraživanje, kritičko razmišljanje te odlučivanje i po završetku zadatka i vježbanje javnoga nastupa. Nadalje, učenici su se po prvi puta bavili samocjenivanjem vlastitog rada i stekli uvid u složenost takvoga posla. Nakon izlaganja rezultata ovoga projekta, doznaje se da su učenici zadatak ocijenili kao prilično zahtjevan, ali jednako zanimljiv te životno koristan i primjenjiv.

Nataša Boj
III. osnovna škola Čakovec, Hrvatska

Nataša Boj, nastavnica informatike u III. OŠ Čakovec od 1993. godine. Završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, diplomirala 1992., smjer Projektiranje informacijskih sustava. Završila psihološko pedagoške predmete na Filozofskom u Zagrebu, položila stručni ispit. Promovirana u učitelja mentora 2011. godine. Status učitelja savjetnika stekla 2015. godine. Članica je Predsjedništva Vijeća korisnika CARNeta od 2016. god. Admin -Dnevnika, e-Matica i resursa. Osim što djecu uči primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije, uči ih i zdravom načinu života s naglaskom na održiv suživot s prirodom kroz realizaciju eko projekata. Kako uvijek ističe da nastava informatike nije sama sebi svrhom, njena misija je da se informacijsko-komunikacijska tehnologija što više koristi u svim nastavnim predmetima i da što više nastavnih materijala bude učenicima dostupno online, tj. da se radi po principu obrnute učionice. Smatra da treba programiranje uvesti kao poseban izborni predmet za one učenike koji imaju afiniteta i sposobnosti za isto. Uspješno surađuje s udrugom MIS. U svom radu s učenicima vodi se poznatim mislima: "Reci mi i zaboravit ću, pokaži mi i zapamtit ću, uključi me i naučit ću." U slobodno vrijeme bavi se prirodnim kuhanjem te drugim aktivnostima koje doprinose makrobiotičkim stilu života.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC