Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Zadavanje i analiza zadaća, te upravljanje bibliotekom u Edmodu

Radionica je planirana u dva dijela. Prvi dio u trajanju 60-ak minuta, vezano za domaće zadaće u Edmodu i drugi od 30-ak minuta, vezano za korištenje Edmodove Biblioteke kao vrlo praktičnog online spremnika bez ograničenja korisnog za: organiziranje, pristup i dijeljenje datoteka.

Problematika domaćih zadaća i učeničkih radova u digitalnom obliku su prvenstveno povratna informacija učenicima, ispravka istih i pohranjivanje. Edmodo omogućava da se unutar same zadaće učeniku ručno napišu napomene, komentari i isprave dijelovi rada isto kao da je rad na papiru. Uz to zadaće su pohranjene na jednom mjestu, gdje im se može pristupiti u bilo kojem trenutku.

Nakon uvoda, polaznici će se logirati u Edmodo i demonstrirat će im se stvaranje grupa za učenike, te učlanjivanje u pojedine grupe.

Polaznicima će predavačice demonstrirati zadavanje zadaće i svih postavki i mogućnosti oko iste, te će im ista biti zadana. Sudionici će preuzeti kratku zadaću, riješiti je i predati, kako bi vidjeli kako funkcionira: rješavanje i predavanje domaće zadaće iz perspektive učenika.

Nakon što su sudionici predali zadaće, predavačica na jednom primjeru demonstrira kako se online ispravlja zadaća (stavljanje kvačica, korigiranje, upisivanje objašnjenje, komentara...)

Polaznici od predavačica dobivaju jednu zadaću koju će imati priliku sami ispraviti.

U drugom dijelu radionice sudionicima će se pokazati mogućnosti korištenja Edmodove Biblioteke: podizanje datoteka, organizacija biblioteke (stvaranje mapa i podmapa) dijeljenje mapa. Ovisno o vremenu i interesu objasnit će im se i neke dodatne mogućnosti: korištenje kalendara, praćenje napretka učenika, direktno kreiranje datoteka u Office online.

Ana Knežević
OŠ Veliko Trgovišće, Hrvatska

Rođena u Slavonskom Brodu 1982. godine. 2001. godine završila srednju Hotelijersko turističku školu u Zagrebu. Godine 2003. upisala Visoku učiteljsku školu u Petrinji, diplomirala 2007. godine i stekla zvanje Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika. Zaposlena na neodređeno u OŠ Veliko Trgovišće od 2007. g. na radnom mjestu učitelja Informatike. Uz rad u nastavi obavlja još i posao administratora resursa u ustanovi u kojoj radi i održava web stranicu škole. 2013. g. Imenovana za v.d ravnateljicu OŠ Veliko Trgovišće.

Kreativnost i ljubav prema Radu s djecom me ispunjava i potiče da se redovno usavršavam i otkrivam inovativne načine rada kako bi svojim učenicima nastavu učinila što zanimljivijom i upoznala ih s novim obrazovnim tehnologijama koje će im koristiti u svakodnevnom životu.

Diana Duk- Petek
OŠ Veliko Trgovišće, Hrvatska

Osnovnu školu završila u Velikom Trgovišću. Nakon završene osnovne škole upisala COUO Zabok, pripremni stupanj u trajanju od dvije godine, nakon čega upisuje COUO „Ruđer Bošković“ Zagreb, smjer elektronika. Godine 1985. upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer biokemijsko inženjerstvo. 1994.godine počinje raditi u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće na radnom mjestu učitelja kemije, nestručno . U periodu do 1997.godine predavala i Biologiju i Tehničku kulturu. Bila zaposlena i u knjigovodstvenom servisu „M D promet“ Veliko Trgovišće , poduzeću za proizvodnju osvježavajućih napitaka „Lemona“ Zagreb od 1998.-2000.godine. U rujnu 2001.godine, nakon pedagoško- psihološke izobrazbe na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, počinje opet raditi u OŠ Veliko Trgovišće kao učitelj kemije, a nakon završene izobrazbe, za Voditelja informatičke učionice, u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u Zagrebu, radi i kao učitelj informatike. Položila 7 modula za stjecanje ECDL diplome. U studenom 2012.godine postaje v.d.ravnateljica OŠ Veliko Trgovišće , a u siječnju 2013.godine izabrana za ravnateljicu i na tom radnom mjestu i danas. Majka dvoje djece.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC