Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.9MB

Terenska nastava+QR Kod=Zabavno učenje

"Interaktivno izlaganje"- terenska nastava je složen proces učenja i podučavanja koje mora imati svoje ciljeve, svrhu i ishode. Kvalitetno uvođenje tehnologije u obrazovanje je podjednako složen proces koji zahtjeva napredno znanje i svijest učitelja o korištenju digitalnih alata i uređaja te kako iste ukomponirati u nastavu. Pri tom treba paziti da određeni alati i uređaji potpuno odgovaraju ciljevima i ishodima nastave, a posebice učeničkom uzrastu. Spajanjem terenske nastave i korištenjem QR koda jača se istraživački rad kod učenika, rad u grupama kao i osjećaj za timski rad. Na taj način tradicionalni frontalni pristup nastavi, koji jednim dijelom ograničava učenje usmjereno na učenika, ne prevladava. Takav pristup učenju dovodi do veće motivacije učenika, jer u sebi ima i komponente igre i natjecanja te pruža učenicima osjećaj za opušteniji rad kao i veću samostalnost u donošenju odluka. Isto tako utječe na odnos učitelj-učenik koji postaje suradnički, jer učitelj preuzima ulogu “monitoringa” i ne izvodi nastavu frontalnog pristupa. Ovom prezentacijom će se demonstrirati terenska nastava u kojoj su sudjelovali učenici 6.i 7.razreda te učitelji engleskog jezika i likovne kulture u Dioklecijanovoj palači. Primjenjivo je za sve predmete i teme, korelacija više predmeta je očita, učenička pažnja i primjena naučenog uvelike je vidljiva, stvaranje i očitavanje QR koda je jednostavno, ne zahtjeva visok stupanj informatičke pismenosti, uključuje uporabu mobilnih uređaja u nastavi i dokazuje pozitivne strane korištenja mobilnih uređaja u nastavi i van nastave.

Ivana Bokavšek
OŠ Spinut, Hrvatska

Profesorica engleskog i talijanskog jezika Ivana Bokavšek radi kao učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Spinut u Splitu. Promovirana je u zvanje učitelj mentor. Aktivna je sudionica u Erasmus+i eTwinning projektima. Bila je koordinator Erasmus+ KA1 projekta "Na putu inovacija" te eTwinning projekta "How do we see us" gdje je u suradnji sa školom iz Španjolske, sa svojim učenicima stvarala razne radove npr. kratke filmove, prezentacije koristeći nove alate i strip u kojima su predstavljali hrvatsku kulturu, sport i znanost. Stručno se usavršavala u nekoliko europskih zemalja i svoje usavršavanje redovito diseminira u radu s kolegama i učenicima te na lokalnoj razini prezentirajući svoj rad u televizijskim prilozima. Područje osobnog, profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja kao i na razvijanju učeničkih generičkih kompetencija. Radni imperativ se temelji na samokritičnosti i ujedno poboljšanju radnih i osobnih kompetencija. Sa svojim učenicima sudjelovala je na dva Državna natjecanja iz engleskog jezika. Sudjelovala je na video konferenciji CUC 2009 na temu internetskog časopisa na engleskom jeziku "Spinut online".

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC