Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.2MB

Next-Lab projekt - projektna i istraživačka nastava u STEM području

Na početku radionice učitelji i nastavnici STEM predmeta najprije će se upoznat s međunarodnim projektima Next-Lab i Go-Lab u organizaciji European Schoolnet-a (EUN), kojima je jedan od ciljeva uporaba IKT-a u nastavi primjenom platforme Graasp, te korištenja interaktivnih alata i scenarija poučavanja na portalu Go-Lab. Platforma Graasp omogućuje nastavnicima jednostavnije pisanje priprema za nastavne sate ("Inquiry learning spaces (ILS)"- istraživačkih prostora) u kojoj žele primijeniti istraživačku znanstvenu metodu s pomoću IKT-a. Polaznici će tijekom radionice samostalno kreirati jednu vlastitu pripremu (ILS) za nastavni sat po izboru koristeći platformu Graasp, a koja će sadržavati korake tj.elemente istraživačkog procesa, koristiti će aplikacije i virtualne labaratorije koje će koristiti učenici za uspješnije usvajanje nastavnog sadržaja koji se obrađuje i koji će im omogućiti da tijekom rada bilježe svoja zapažanja, odgovore, zaključke, crtaju tablice i grafove. Također, jedan od ciljeva radionice je i polaznicima kroz navedene projekte, portal Go-Lab i platformu Graasp predstaviti nešto drugačiji pristup izvedbi nastavnih sadržaja koji omogućuje aktivnije uključivanje učenika u nastavu, čime do izražaja dolazi njihova kreativnost, bolja motiviranost za rad,te usvajanje znanja i vještina.

Ivana Gugić
Osnovna škola Frana Galovića, Hrvatska

Po zanimanju profesorica matematike i fizike s osmogodišnjim iskustvom stečenog radom u osnovnoj i srednjoj školi, radom na međunarodnim i nacionalnim projektima,rad na raznim poslovima vezanim uz obrazovanje, rad na međunarodnim projektima (projektima u organizaciji European Schoolnet-a), rad na udžbenicima iz matematike, te priznanja i nagrade za navedeno. Ambasadorica za Hrvatsku međunarodnog projekta Next-Lab u organizaciji EUN-a.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC