Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
567KB
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

Primjena istraživačke metode i metode "obrnute učionice" u nastavi

U izvedbi predloženog Oglednog sata iz fizike (tema: Valovi) koristi se istraživačka znanstvena metoda i metoda "Obrnute učionice" (Flipped classroom). Učenici samostalno kod kuće najprije istražuju o ključnim pojmovima o danoj temi, te odgovore na unaprijed postavljena pitanja koristeći se različitim literaturama koje su im dostupne (udžbenici, knjige, Internet...). Učenici unaprijed otkrivaju i pronalaze fizikalne činjenice, stvaraju određeno teorijsko predznanje, te stvaraju pretpostavke i hipoteze o zadanoj temi. Dolaskom na nastavni sat učenici svoje pretpostavke i hipoteze provjeravaju primjenom istraživačke znanstvene metode kroz različite aktivnosti, jednostavne pokuse, a koje mogu osmisliti sami ili ih unaprijed osmišljava nastavnik. Na kraju nastavnog sata učenici potvrđuju ili odbacuju svoje pretpostavke i hipoteze temeljem istraživanja kroz dane aktivnosti,međusobno diskutiraju te donose zaključke. Prije same izvedbe ovako osmišljenog nastavnog sata, učitelj kreira istraživačku vježbu (Inquiry space) s pomoću platforme za nastavnike, Graasp (http://graasp.eu/),a koja omogućuje nastavnicima jednostavnije pisanje pripreme nastavnog sata korištenjem istraživačke znanstvene metode. Kako bi se provjerila usvojenost sadržaja o zadanoj temi, učenicima se na platformi Graasp mogu zadati zadatci za provjeru znanja, kreirati kvizovi koje rješavaju na nastavnom satu uz pomoć računala, a što učenje i usvajanje sadržaja čini zanimljivijim.

Ivana Gugić
Osnovna škola Frana Galovića, Hrvatska

Po zanimanju profesorica matematike i fizike s osmogodišnjim iskustvom stečenog radom u osnovnoj i srednjoj školi, radom na međunarodnim i nacionalnim projektima,rad na raznim poslovima vezanim uz obrazovanje , radom na međunarodnim projektima (projektima u organizaciji European Schoolnet-a), rad na udžbenicima iz matematike, te priznanja i nagrade za navedeno. Ambasadorica za Hrvatsku međunarodnog projekta Next-Lab u organizaciji EUN-a.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC