Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.9MB

Primena Arduino platforme u nastavi

Aktivnosti obuhvataju primenu programiranja u oblasti STEM-a. Primenom Arduino platforme i kombinovanjem sa .NET tehnologijama, učenici stvaraju vezu između programiranja i znanja iz oblasti nauke. Izrađuju različite interesantne uređaje kojima se može upravljati preko računara ili mobilnog telefona, bežično ili preko kabla. Često organizuju radionice za mlađe učenike, izložbe radova, redovno postavljaju kodove i instrukcije na sajt, u cilju širenja dobrih primera prakse, ponavljanja naučenog, ali i dobijanja povratnih informacija od posetilaca, povećanja samopouzdanja i unapređenja svog rada. Na interesantan način uvodimo učenike u svet novih tehnologija, podstičemo ih na istraživački rad, saradnju i kritičko razmišljanje.

Svetlana Radlovački
Školski centar "Nikola Tesla", Vršac, Srbija

Svetlana Radlovački je po obrazovanju diplomirani inženjer elektrotehnike i predaje elektrotehničku grupu predmeta i programiranje u Školskom centru ''Nikola Tesla'' u Vršcu od 2002. godine. Višestruka je dobitnica nagrada za primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa u nastavi - dvostruka je dobitnica nagrade na konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja „Kreativna škola“ u saradnji sa kompanijom Microsoft, proglašena je za jednog od najboljih edukatora Srbije u 2015. godini na konkursu koji je organizovalo Udruženje za preduzetništvo „Živojin Mišić“, dobitnica Svetosavske nagrade za 2015. godinu, a u martu 2017. godine je, kao MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) predstavljala Srbiju na međunarodnom E2 (Educator Exchange) događaju u Torontu organizovanom od strane Microsoft-a. Njen rad odlikuju interdisciplinarni projekti, prvenstveno primena programiranja u oblasti STEM-a. Angažovana je i kao ekspert na međunarodnim projektima razvoja nastavnih programa, predavač na brojnim seminarima iz oblasti primene savremenih tehnologija u nastavi. Popularizator je IKT-a u najširem krugu mladih u svojoj sredini.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC