Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
43.5MB

Phyphox- mobitel kao mjerni instrument

Mobiteli i računala postali su neizostavni dio našeg svakodnevnog života. Učenici ih najčešće koriste za zabavu i pristup društvenim mrežama, ponekad nesvjesni drugih mogućnosti i načina korištenja koje im ti uređaji nude. Mobiteli su opremljeni raznim senzorima (senzor udaljenosti, osvijetljenosti, akcelerometar, GPS, ...), kamerama, zvučnicima, mikrofonima. Uz prikladne aplikacije moguće je očitati veličine koje senzori detektiraju. Danas je dostupan veliki broj besplatnih aplikacija i računalnih programa uz pomoć kojih je moguće izvesti eksperiment, prikupiti i analizirati podatke te provjeriti fizikalne principe. Zahvaljujući mobitelima učenici imaju mjerne uređaje koje većina škola nema. Te „džepne mjerne uređaje“ možemo iskoristiti u nastavi fizike. U interaktivom izlaganju bit će prikazano kako mobitele možemo iskoristiti u nastavi fizike pri izvođenju eksperimenata. Bit će opisana aplikacija Phyphox koju sam sa svojim učenicima koristila pri prikupljanju i analiziranju podataka u eksperimentima. Ovu aplikaciju sam izabrala ne samo zbog toga što očitava vrijednosti mnogih senzora već i stoga što na svojoj web stranici ima ponuđene ideje i upute za eksperimente koji se mogu provesti mobitelima. Prikazat će se i praktična primjena navedene aplikacije kroz nekoliko eksperimenata koje sam provela s učenicima.

Damira Čupić
1. gimnazija Split, Hrvatska

Damira Čupić profesorica je matematike i fizike 17 godina. Od toga zadnjih 10 godina radi u 1. gimnaziji Split. Promovirana je u zvanje profesor mentor. Redovita je u stručnim usavršavanjima, te aktivno sudjeluje u predavanjima i radionicama vezanima za predmete koje predaje. Održala je predavanja na Splitskom-matematičkom društvu, Županijskom vijeću nastavnika fizike, Zlatnoj večeri matematike te Festivalu znanosti, te prezentirala stručni rad na Državnom simpoziju o nastavi fizike . Voli razmjenjivati iskustva s kolegama i primjenjivati nove metode rada ako one pridonose kvaliteti nastave. Prošle školske godine bila je član projektnog tima za izradu kurikuluma fakultativnog predmeta Matematika sa informatikom u okviru projekta „Heureka“. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Tim je Izradio kurikulum predmeta koji će se od slijedeće školske godine provoditi u školi, a cilj mu je matematičke sadržaje usvajati primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije. Također, samostalno je osmislila i napisala projekt „Eksperiment i projekt u fizici“. Projekt je prihvaćen na natječaju te financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U okviru projekta organizirala je izvannastavne aktivnosti u kojima su učenici osmišljavali i izvodili fizikalne eksperimente, te provodili istraživačke projekte.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC