Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.5MB

Work in teams with Microsoft Teams

Polaznicima će se ukratko objasniti mogućnosti aplikacije Teams te će sudionici izvršiti prijavu putem Office 365, pokrenuti aplikaciju, a predavač će prisutne sudionike dodati u kreiranu grupu. Sudionici će za probu poslati poruku u chat kojom će se ukratko predstaviti ostalima iz grupe. Kako bi uvidjeli da se Teams može koristiti npr. za prikupljanje domaćih uradaka učenika ili za dodjeljivanje zadataka za suradnički rad preko dijeljenih dokumenata i aplikacija, odraditi ćemo tri kratka zadatka. Sudionicima će za prvi zadatak u chat Teams aplikacije biti poslan Word dokument sa zadatkom koji je potrebno preuzeti na svoje računalo, otvoriti ga, riješiti zadane zadatke te ga poslati natrag u grupu. Demonstrirati će se na koji način su svi poslani dokumenti vidljivi na jednom mjestu te ih je moguće preuzeti i ocijeniti, a potom svatko od njih može pogledati svoj ocijenjeni rad. Kao drugi zadatak, unutar Teamsa će biti poslane tri poveznice na online aplikaciju bijele ploče (awwapp.com). Predavač će sudionike podijeliti u tri skupine i reći im na koju poveznicu trebaju kliknuti te će svaka od skupina zajedničkim snagama nacrtati što ljepši i smisleniji crtež koji se potom može ocijeniti kao zajednički rad. Za završni dio radionice, predavač će poslati poveznicu na dijeljeni Word dokument u kojemu će svatko od sudionika morati napisati dvije-tri rečenice koje će se nadovezivati na prethodno napisane rečenice kako bi na kraju sve što su napisali tvorilo jednu izmišljenu priču, tj. sastavak, što će pokazati da se Teams može koristiti za online suradnju, npr. za hrvatski jezik.

Danijel Forjan
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti, Hrvatska

Danijel Forjan, diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta informatika (diplomirao 2007. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku). Radi kao učitelj informatike/mentor u OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu te u njoj obavlja i poslove administratora imenika i resursa. Uređuje i vodi školsku web stranicu te službeni Facebook profil škole. Budući da je ustanova u kojoj radi u projektu e-Škola, imenovan je e-tehničarem i mrežnim administratorom za upravljanje mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže. Od završenih tečajeva još ima i standardnu diplomu iz ECDL-a, a na Učilištu Algebra je završio i za „Sistem i mrežnog administratora – Specijalista“. Prošao je i edukaciju za Oracle Academy (Java i Greenfoot). Na prijedlog Udruge „Suradnici u učenju“, 2015.g., imenovan je za ENABLE ambasadora za Hrvatsku, a od strane Microsofta je uvršten i za Micosoft Innovative Expert za 2016.g./2017.g. te 2017./2018.g. U ustanovi u kojoj radi je ujedno i mentor učenicima na natjecanjima iz informatike i robotike u Croatian Makers ligi (mBot, Internet of things i micro:bitovi). Član je organizacijskog odbora za međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja – Dabar te sudjeluje u kreiranju zadataka. Kada ne radi u nastavi, stručno se usavršava preko Microsoft Education online tečajeva, webinara kao i CARNet loomen kolegija informatičke tematike i piše stručne članke za časopise i novine jer vjeruje da se konstantno treba usavršavati kako bi bili u tijeku sa razvojem tehnologije i novim metodama za rad sa učenicima. Sve što nauči dijeli s kolegama i učenicima te svima koje zanima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC