Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.7MB

Nastavnim tehnikama, Padletom i Quizizzom do cilja

Tradicionalni stilovi nastave poboljšani su diferenciranom nastavom. Nastavnici prilagođavaju stilove poučavanja potrebama učenika. Potrebno je voditi računa o konkretnoj situaciji u razredu, uvažavati razlike među učenicima i nastojati da se optimalno razviju sposobnosti učenika. Nastavni proces treba pružiti više od obične informacije i u tu svrhu potrebno je aktivirati sve učenike u razredu, posebno učenike sa poteškoćama u učenju. Koristeći različite nastavne tehnike u matematici i fizici, kod učenika razvijamo generičke kompetencije, stvaramo ozračje jednakosti i pripadnosti. Tako realiziramo inkluziju manje aktivnih učenika kakvi su najčešće učenici sa disleksijom, diskalkulijom, disgrafijom i ADHD-om. Kombinacija nastavnih tehnika sa Padletom pridonosi lakšem ostvarenju ishoda poučavanja. Ovaj način izvođenja nastave primjenjiv je za učenike viših razreda osnovne škole te učenike srednje škole. Učenici pomoću Padleta mogu izrađivati mentalne mape, grupirati slike, pojmove, formule te popunjavati KWL tablicu. Poteškoće u komunikaciji nastavnik-učenik se smanjuju upotrebom ovog alata, jer učenik anonimno može iskazati svoje mišljenje. Nastavnik na taj način otkriva miskoncepcije kod učenika (razmisli-zapiši-podijeli) i zajedno sa cijelim razredom dolazi se do ispravnih zaključaka. Dinamici nastave pridonose mnogi interaktivni kvizovi. U usporedbi sa drugim kvizovima, učenici sa poteškoćama u učenju bolje rezultate postižu sa Quizizzom jer zadatke mogu rješavati svojim tempom. Suvremeni nastavnik mora doprijeti do svih učenika u razredu, od nadarenih pa do učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Ostvarivanje tog cilja omogućavaju mu uporaba različitih tehnika poučavanja uz primjenu odgovarajuće suvremene tehnologije.

Marija Jurišić Šarlija
Zdravstvena škola Split, Hrvatska

Radi u Zdravstvenoj školi u Splitu kao nastavnik matematike i fizike. Početkom 2016. godine napredovala u zvanje mentora. U školi vodi izvannastavnu aktivnost „Mladi istraživači“ i sudjeluje u nizu projekata (Večer matematike, Festival znanosti, Festival matematike, Znanstveni piknik, Tjedan prirodoslovlja u Zdravstvenoj školi Split, Tjedan hrvatskih fizičara, Dan broja Pi, Tjedan novca…) s ciljem popularizacije znanosti. Voli svoj posao, nova iskustva, dobro društvo i pozitivnu energiju.

Ana Paradžik
Zdravstvena škola Split, Hrvatska

Diplomirala fiziku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu. Radi Zdravstvenoj školi Split gdje predaje fiziku, biofiziku i elektroniku. U svrhu povećanja zainteresiranost mladih za znanosti, u školi vodi izvannastavnu aktivnost „Mladi istraživači“ i sudjeluje u nizu projekata (Tjedan hrvatskih izumitelja, Festival znanosti, Tjedan prirodoslovlja u Zdravstvenoj školi Split, Dan broja Pi, Dioklecijanovog vodovoda, Večeri znanstvenih dokumentaraca). U slobodno vrijeme voli čitati, gledati filmove, putovati i družiti se s prijateljima.

Manuela Brnčić Dadić
Obrtna tehnička škola, Split, Hrvatska

Rođena u Rijeci, živi i radi u Splitu. Po zanimanju profesorica matematike i fizike, a zaposlena na radnom mjestu profesor matematike u Obrtno tehničkoj školi. Ima 13 godina radnog iskustva. S ciljem popularizacije znanosti sudjeluje u mnogim projektima ( Festival znanosti, Dan broja pi, Večer matematike…).Raduje se novim iskustvima i spoznajama.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC