Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.0MB

Kako IBM kognitivni projekti pomažu djeci i edukatorima

Ivan Petrović
IBM, Hrvatska

Ana Veir
IBM, Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC