Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
144KB

Kognicija u online okruženju - što možemo s tehnologijom?

Tehnologija je sve prisutnija u obrazovanju na svim razinama, od izrade digitalnih obrazovnih materijala ili korištenja virtualnih učionica do automatizacije administrativnih procesa. Pri tome je važno da korištenje tehnologije bude vođeno kognitivnim funkcioniranjem učenika u digitalnom svijetu, a ne isključivo tehnološkim mogućnostima izrade obrazovnih materijala ili kao preslika tradicionalnog obrazovnog procesa. Primjerice, istraživanja unutar kognitivne psihologije pokazala su da efikasnost učenja prezentiranog materijala ovisi o tome koliko sama prezentacija materijala zahtijeva podjelu pažnje, a što je osobito važno u online okruženju gdje količina dostupnih informacija koja je na raspolaganju prilikom rješavanja svakog problema višestruko premašuje kognitivne kapacitete pojedinca. Ovo izlaganje stoga će se baviti idejama kako koginiciju učenika uzeti u obzir pri korištenju tehnologije za obrazovanje.

Sonja Grđan
Sedam IT d.o.o., Hrvatska

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC