Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.2MB

Akcijska istraživanja o suvremenim tehnologijama kao izazovu, poticaju i podršci učenju i poučavanju

Svrha je knjige Nastavnici i ravnatelji kao pokretači promjena u vlastitom nastavnom i školskom okruženju: akcijska istraživanja o suvremenim tehnologijama kao izazovu, poticaju i podršci učenju i poučavanju problematizirati izazove sadašnjeg trenutka koji se nalaze pred nastavnicima i ravnateljima, a koji od njih traže stalni rad na vlastitom razvoju i snalaženju u globaliziranom informacijskom svijetu. U tom svjetlu, u knjizi se tematizira potreba za razvojem digitalne kompetencije u sustavu obrazovanja i zagovara provedba akcijskih istraživanja kao jedan oblik sustavnog praćenja i evaluacije rada te osnaživanja svih dionika obrazovanja. Knjiga donosi pregled provedenih akcijskih istraživanja u sklopu CARNetovog projekta Škole 2.0, vezanih uz razvoj nastave informatike (Andrea Haramustek), rad s hiperaktivnim učenicima (Snježana Frištović), ocjenjivanje i evaluaciju nastave prirode i društva (Andrea Leko), razvoj kulture škole (Zdenko Kobeščak), rad s lektirnim djelom (Edita Jurjević) i razvoj projektne nastave (Marijana Dragoslavić) te daje snažne preporuke za provedbu akcijskih istraživanja u obrazovnom kontekstu.

Aleksandra Mudrinić Ribić
CARNet, Hrvatska

Aleksandra Mudrinić Ribić radi kao ekspert na području implementacije informacijsko komunikacijske tehnologije i inovativnih edukacijskih alata i metoda u obrazovanju.  U CARNet-u je angažirana na brojnim projektima iz područja informacijsko komunikacijske tehnologije te njezine implementacije i primjene u području obrazovanja. Rođena je 1976. godine u Osijeku gdje je završila Jezičnu gimnaziju te je diplomirala na Odjelu za matematiku pri Sveučilištu J.J.Strossmayera, smjer matematika-informatika. Aleksandra je završila CARNet-ovu E-learning akademiju i ima certifikat programa E-learning Course Design. Prije CARNet-a radila je na mjestu profesora matematike i informatike na III. (matematičkoj) gimnaziji u Osijeku te stekla višegodišnje iskustvo rada u nastavi. Od 2005. godine, otkada je zaposlena u CARNet-u, sudjeluje u izradi i implementaciji online nastavnog materijala za potrebe akademske zajednice kao i za osnovne i srednje škole.Vodila je Online mentor, projekt odabira i obrazovanja online mentora za potrebe mentoriranja CARNet-ovih online tečajeva te projekt Primjena interaktivne ploče u nastavi čiji su rezultati u obliku video tutorijala objavljeni na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla. Voditeljica je brojnih radionica na temu primjene interaktivne ploče u nastavi.  Urednica je triju online tečajeva te je objavila nekoliko radova koje je predstavila na hrvatskim i međunarodnim konferencijama.

Dr.sc. Klara Bilić Meštrić
Hrvatski studiji, Hrvatska

Dr. sc. Klara Bilić Meštrić diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za engleski jezik i književnost i komparativnu književnost 2002. godine. Po završetku studija radila je kao nastavnica engleskoga jezika u osnovnoj školi Tenja te kao vanjski suradnik nevladine udruge Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i koautor je kurikuluma za predmet Kulturna i duhovna baština zavičaja. Tijekom i poslije studija prevodila je za Treći program Hrvatskog radija. Od 2009. do 2012. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao znanstvena novakinja na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja kroz koji se upoznaje s akcijskim istraživanjima u nastavi koja od tada redovito provodi. Od 2011. do 2014. zaposlena je u gradu Osijeku na projektu Europske komisije Višejezičnost u urbanim zajednicama – jedinstvo i raznolikost za Europu (LUCIDE). Od 2012. radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2016./2017. nastavlja nastavni rad kao poslijedoktorandica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC