Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

Sutori – vremenski interaktivne priče

Bez obzira radi li se o nastavi ili projektu, planiranju, izvedbi ili prezentiranju, svi sadržaji i aktivnosti trebaju se vremenski dobro isplanirati. U uvodu će biti nabrojani neki besplatni alati koji omogućuju vremenski redoslijed i kratko upoznavanje besplatnog online alata Sutori koji omogućuje stvaranje interaktivnih sadržaja uz razvrstavanje prema vremenskom redoslijedu (scenarij učenja, vremenske crte, prezentacije). Veoma je intuitivan i jednostavan, mogu ga koristiti nastavnici i učenici bez obzira na informatičko znanje i dob. Glavni dio prikazuje primjere dobre prakse nastale u OŠ Petrijanec (rad učenika): 1.„Bajkaonica“-projekt (3.- 6. razred); 2.„Kisele i lužnate otopine“-korelacija STEM predmeta (7. i 8. razred). Na kraju se prikazuju rezultati korištenja alata (rezultati provedene anonimne ankete među učenicima, roditeljima i nastavnicima). Učenici koji su koristili Sutori postižu bolje rezultate od učenika koji su isto gradivo obradili klasičnom metodom poučavanja. Nastavnicima takav način rada olakšava izvedbu interaktivne nastave, a primijetili su i da su učenici zainteresiraniji, koncentriraniji i aktivniji. Roditelji su iskazali zadovoljstvo ovakvim načinom poučavanja i želju da se alat više koristi u nastavi. Na kraju izlaganja citirati će se komentari učenika, roditelja i nastavnika prikupljeni anketom. Zaključak: Učenici su zainteresirani za Sutori jer im vizualnost, intuitivnost, transparentnost i jednostavnost olakšavaju svladavanje gradiva. Korištenjem vremenski interaktivnih priča i stvaranjem istih kod učenika razvija se samostalnost, inovativnost, mašta, vještina prezentiranja te kritički odnos prema prikupljanju informacija, a potiču se sposobnosti prilagođavanja, razumijevanja, uočavanja bitnog, ali i brzine i točnosti. Napomena: kroz interaktivno izlaganje biti će nekoliko anketa i kviz za sudionike te je nužna internetska veza.

Jasminka Belščak
OŠ Petrijanec, Hrvatska

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu, Vrtna 19, telefon 0919155490, e-pošta:jasminka.belscak@skole.hr. Ima 17 godina radnog staža, trenutačni posao joj je učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja i povjerenstva za provedbu natjecanja Informatička štafeta. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač je za osnovni i napredni tečaj od 2006.g. ujedno i voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator Erasmus projekta „No Place for Hate“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a u iščekivanju je promocije za napredovanje u zvanje savjetnika.

Jasmina Zver
OŠ Petrijanec, Hrvatska

Jasmina Zver, mag. educ. biol. et chem. rođena je 12.6.1987. Živi u Varaždinu, V. Vidrića 28, telefon 0958448380, e-pošta: jasmina.zver@skole.hr. Ima 4 godine radnog iskustva, a trenutačni posao joj je učiteljica biologije i kemije u OŠ Petrijanec. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows i računalne aplikacije u školi. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja biologije i kemije, seminarima MZOŠ-a, AZOO-a i HKD-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva natjecanja iz biologije kao tajnica. Predavač je na županijskim stručnim vijećima. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanjima iz biologije i kemije. Održavanje pripreme za državnu maturu iz kemije u organizaciji udruge „College“. U tijeku svog obrazovanja školovala se u slijedećim institucijama: Osnovna škola Varaždin, 1994. – 2002.; Prva gimnazija Varaždin, 2002. – 2006., opća gimnazija; Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, 2006. – 2013., profesor biologije i kemije; stručni ispit 16. travanj 2015.

Mirjana Jambriško
OŠ Vinica, Hrvatska

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Ima 21 godinu radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelčja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima v.d. ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate. Udana je i majka je dvoje djece.

Ljiljana Inkret-Martinčević
OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin, Hrvatska

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. s adresom Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec, telefon 098 9987950, e-pošta:ljiljana.inkret-martincevic1@skole.hr. Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristim se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata. Udana je i majka dva sina.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC