Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.8MB

Mobilni timovi

AZOO stručnjaci STEM-a uključeni u projekt imaju zadaću definirati sustav razvoja procjene prihvatljivosti/upotrebljivosti predloženog modela za možebitnu buduću praksu unutar poslova zakonom definiranih za AZOO. AZOO/ASOO savjetnici sukladno svojim znanjima i iskustvima, dakle u najširem smislu, svojoj dugogodišnjoj i širokoj ekspertizi, imaju potpunu slobodu kreirati i razviti sustav kojim bi se sveobuhvatno procijenila provedivost i održivost predloženog modela. U okviru dostupne evaluacije, predstavit će se rezultati i preporuke za daljnje unapređenje ovakvog načina pružanja potpore.

Boris Vampula
AZOO, Hrvatska

Voditelj odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Provedba programa izobrazbe za sve odgojno-obrazovne radnike u sustavu odgoja i obrazovanja: korištenje sredstava iz fondova Europske unije, strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, upravljanje projektnim ciklusom, izrada operativnih programa, provedba projekata Europske unije, financije i računovodstvo projekata Europske unije, osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije i ostali programi izobrazbe odgojno-obrazovnih radnika koji rade na poslovima vezanim uz fondove i programe Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije. ▪ Odlično vladanje postupcima ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava . Sudjelovanje u radu evaluacijskog odbora za procjenu kvalitete prijava u IPA programu, vanjski ekspert nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU za aktivnosti KA1 i KA2 iz programa Erasmus+ i aktivnost Sport i Jačanje kapaciteta u području za mlade za EACEA-u (izvršna Agencija Europske Komisije).

Vesna Anđelić
ASOO, Hrvatska

Vesna Anđelić radi u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na mjestu pomoćnice ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1991. godine, a svoj profesionalni razvoj nastavila je stručnim usavršavanjima iz operacijskih sustava, računalnih mreža, programiranja i EU projekata. Gotovo 20 godina radila je kao nastavnik strukovnih nastavnih predmeta iz elektrotehnike i računalstva. Svoje znanje i stručnost primjenjuje sudjelujući u izradi standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma u Obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo te u aktivnostima i implementaciji projekata usmjerenih razvoju i poboljšanju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Republike Hrvatske. Angažirana je u razvoju i unapređenju sustava strukovnog obrazovanja, a posebno je zanima implementacija digitalnih rješenja za osiguravanje kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Član je Sektorskog vijeća Elektrotehnika i računarstvo.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC