Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Izradi svoj scenarij poučavanja

Ako ste se do sada upoznali s e-Škole scenarijima poučavanja ili scenarijima poučavanja iz nekog drugog izvora i želite se sami okušati u izradi svog vlastitog scenarija pridružite nam se na radionici na kojoj ćemo vas upoznati s konceptom e-Škole scenarija poučavanja, oblikovanjem i osnovnim elementima na koje treba obratiti pažnju prilikom izrade vlastitog scenarija poučavanja. Znanjima i informacijama s ove radionice moći ćete svoje ideje nastavnih aktivnosti koje uključuju suvremene metode poučavanja i tehnologiju pretvoriti u vlastiti scenarij poučavanja i podijeliti ga s kolegama.

Aleksandra Mudrinić Ribić
CARNet

Aleksandra Mudrinić Ribić radi na mjestu Voditelja službe za podršku e-obrazovanju u CARNetu. Završila je Odjel za matematiku, smijer matematika-informatika na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Više od deset godina intenzivno se bavi poslovima vezanim za implementaciju tehnologije i obrazovnih trendova 21. stoljeća u proces učenja i poučavanja s naglaskom na poticanje inovativnih pristupa u obrazovnim praksama. Njezina se stručnost primjenjuje u analizi i odabiru odgovarajuće tehnologije za izradu obrazovnih sadržaja kao i utvrđivanju kriterija za anlizu, provedbu i razvoj e-učenja. Veliko iskustvo ima u vođenju europskih i nacionalnih projekata kao i provođenju projektnih aktvnosti koje za cilj imaju popularizirati primjenu tehnologije u obrazovanju kroz osmišljavanje najučinkovitijih pristupa prema svim dionicima obrazovnog procesa. Rezultati su uspješnosti u ovom području prikazani u njenom posljednjem projektu Škole 2.0 koji je prepoznat i nagrađen od strane Europske komisije kao jedan od tri najinovativnije inicijative u kategoriji obrazovanja i istraživanja.

Maja Quien
CARNet

Maja Quien specijalistica je na Odjelu podrške obrazovanju u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet, a trenutno radi na pilot projektu e-Škole. Usmjerena je na primijenu tehnologije u obrazovnom sustavu, točnije na obrazovanje korisnika a osobito e-obrazovanje, te osmišljavanje i provođenje aktivnosti koje ciljaju integraciji tehnologije.

Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Ima iskustvo rada u nastavi. Prethodno je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se se ističe CARNetov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH.

Goran Hajdin
Fakultet organizacije i informatike

Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu. Zaposlen je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje odgoja i obrazovanja te informatike u obrazovanju na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike, kao i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju nastavnika. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (CRISS, e-Škole, Stand4Info, Internalization in a European Context, European Busines Skills, Summer School: Mobile Development, Young Innovative Career Trackers, Centre of Excellence in ICT,…) od kojih je većina povezana s temom informatike u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Posjeduje EUCIP Core certifikat te je predavač i ispitivač EUCIP programa.

Vedrana Vojković Estatiev
CARNet

Vedrana Vojković Estatiev stručna je suradnica u Odjelu podrške obrazovanju u CARNetu, gdje radi na pilot projektu e-Škole. Također je predavač engleskog jezika struke i vanjska suradnica Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu izvodi i u online okruženju, te je akademske godine 2013./2014. osvojila nagradu za uporabu društvenog softvera u e- kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu kao autorica kolegija „Pisanje na engleskom jeziku“. Ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i moderiranju online tečajeva. Diplomirala je anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je 15 godina predavala opći, poslovni i engleski jezik struke odraslim polaznicima u školama stranih jezika.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC