Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.1MB

Suvremena nastava uz scenarije poučavanja i DOS - 2. dio

Pridružite se radionici o korištenju digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja za matematiku, kemiju, fiziku i biologiju, naučite kako ih iskoristiti da biste osvježili svoju nastavu. Digitalni obrazovni sadržaji i scenariji poučavanja izrađeni u sklopu projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ osmišljeni su i izrađeni tako da potiču korištenje suvremenih nastavnih metoda, istraživačkog i problemskog učenja, a poseban naglasak stavljaju na principe pristupačnosti i inkluzije. Na radionici će se sudionici upoznati sa scenarijima poučavanja i digitalnim sadržajima, a potom ih kroz grupni rad i primijeniti na planiranje vlastite nastave za matematiku, kemiju, fiziku ili biologiju. Radionica je namijenjena prvenstveno nastavnicima prirodoslovnih predmeta i matematike, no mogu se pridružiti i svi drugi zainteresirani sudionici.

Branka Vuk
CARNet

Branka Vuk radi u CARNetu od 2003. godine, a od 2012. kao pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju. Bavi se područjem primjene tehnologije u obrazovanju i pedagoškoj praksi. Posebno je interesira područje generičkih/transverzalnih kompetencija, digitalne kompetencije, otvorenih obrazovnih sadržaja i digitalnih obrazovnih sadržaja općenito, te obrazovne politike. Član je stručnih skupina koje se bave obrazovnom politikom i javnim politikama koje se odnose na obrazovanje i primjenu tehnologije u obrazovnom sustavu, bila je članica Ekspertne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme za vrijeme mandata ministra Vedrana Mornara, članica Ekspertne radne skupine za indikatore korištenje IKT-a u obrazovanju pri Europskoj komisiji, a trenutno je predstavnik Republike Hrvatske u stručnoj radnoj podskupini za digitalne vještine pri Europskoj komisiji u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije. Branka redovito piše radove, održava prezentacije i radionice o primjeni tehnologije u obrazovanju te razmjenjuje iskustva sa stručnjacima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Gordana Benat
CARNet

Gordana Benat se kao voditelj projekata u CARNetovom odjelu za podršku obrazovanju bavi podrškom nastavnicima kod uvođenja tehnologije u nastavu te istraživanjem i razvojem e-učenja. Završila je diplomski studij informatologije i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij pedagogije također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je u nizu europskih projekata koji se baziraju na uvođenju IKT-a u obrazovanje te poticanju nastavnika na njihovu upotrebu i vodila projekt poticanja razvoja digitalnih kompetencija kod učenika predmetne nastave od 5.-8. razreda osnovne škole u među-predmetnoj temi informacijsko-komunikacijske tehnologije pod nazivom ICT Curricula.

Daria Jandrečić
CARNet

Daria Jandrečić svoja iskustva gradi u civilnom sektoru, u području neformalnog obrazovanja, kroz provedbu brojnih radionica na teme unaprjeđenja socijalnih kompetencija, podizanja svijesti i aktivne participacije mladih u društvu, te na projektima namijenjenima mobilnosti mladih. Danas je dio CARNetovog Odjela za podršku obrazovanju - Službe za podršku e-obrazovanju, a u sklopu projekta e-Škole sudjeluje na izradi digitalnih obrazovnih sadržaja.

Boris Brdarić
CARNet

Boris Brdarić se već dugi niz godina bavi razvojem softvera, a od 2011. radi u CARNetovom odjelu računalne infrastrukture i servisa. Završio je XV gimnaziju u Zagrebu te specijalistički diplomski stručni studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Uz poznavanje širokog raspona tehnologija, glavno područje interesa su mu web i mobilna rješenja na svim razinama (full stack). U CARNetu se, uz razvoj, bavi i osmišljavanjem rješenja, savjetovanjem te nadzorom raznih projekata koji uključuju softver. U sklopu projekta e-Škole sudjeluje u više podprojekata među kojima najviše ističe izradu digitalnih obrazovnih sadržaja.

Renata Ivanković
CARNet

Renata Ivanković ekspert je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju i njeno je područje rada uglavnom vezano uz implementaciju IKT u odgojno-obrazovni proces. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, klasičnih i online tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT u obrazovanju. U CARNetu vodi i sudjeluje u projektima kojima je cilj razvoj digitalne zrelosti škola te digitalne kompetencije svih odgojno-obrazovnih djelatnika u svrhu što kvalitetnije implementacije IKT u njihovom radu. Od 2007. godine je vodila projekte u kojem se provodi sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su ICT Edu, Tesla u školi, E-otoci (obrazovni dio). Kontinuirano sudjeluje i u različitim oblicima istraživanja s ciljem razvoja e-učenja u školama. Kao predstavnik CARNeta, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. U pilot projektu E-škole sudjeluje kao voditelj ili član tima u područjima analitike učenja, dozimetrije elektormagnetskih zračenja, izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoja digitalne kompetencije korisnika i digitalne zrelosti škola, virtualnih zajednica praktičara te koordinira sudjelovanje projektnih partnera AZOO i ASOO.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC