Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
861KB

Uloga samovrednovanja škole na putu prema digitalnoj zrelosti - za ravnatelje

Samovrednovanjem digitalne zrelosti škole ravnatelj može utvrditi na kojoj razini je njegova ili njezina škola, koja područja i elementi digitalne zrelosti su u školi razvijeni, a što bi trebalo unaprijediti. Sve škole uključene u pilot projekt e-Škole ispunile su upitnik dostupan na stranici https://digitalna-zrelost.carnet.hr, te su dobile rezultate upitnika, ali i preporuke koje korake trebaju poduzeti za unapređenje digitalne zrelosti. Samovrednovanje digitalne zrelosti provest će se i na kraju pilot projekta kako bi se utvrdio napredak škola u digitalnoj zrelosti.

Ova radionica namijenjena je ravnateljima svih škola koje žele unaprijediti svoje kompetencije samovrednovanja digitalne zrelosti škole kako bi što upućenije i objektivnije procijenili digitalnu zrelost škole, a rezultate samovrednovanja iskoristili na najbolji mogući način s ciljem unapređenja primjene IKT-a u školi kako u učenju i poučavanju tako i u drugim procesima u školi.

Nina Begičević Ređep
Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep doktorirala je 2008. u području informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. radi na poziciji izvanredne profesorice na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu. Nositeljica je predmeta Poslovno odlučivanje, Analiza poslovnih odluka te Teorija odlučivanja. Od 2011. obnaša dužnost prodekanice za poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, te nakon toga prodekanice za znanstvenoistraživački rad. Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/članica na više od desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (zProjekti, NZZ, Tempus, ESF, IPA, LLP, EUREKA). Voditeljica je i suvoditeljica više radionica i stručnih usavršavanja s fokusom na strateško planiranje i odlučivanje o uvođenju IKT-a u osnovnoškolsko, srednješkolsko te visoko obrazovanje. Suautorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje te autorica više od 40 znanstvenih članaka. Drugu nagradu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu u ak. godini 2011/2012 osvaja 2012. godine. Proglašena je najboljom mladom znanstvenicom na Fakultetu organizacije i informatike 2009. godine, dok 2008. osvaja nagradu za najbolju mladu znanstvenicu u području informacijskih znanosti u Hrvatskoj, Društvo sveučilišnih nastavnika. Nagradu za znanstveni doprinos i kreativnost u primjeni metode Analitički hijerarhijski proces (AHP) osvojila je 2007. godine. Članica je uredništva časopisa IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process), članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, te U.S. alumnija I U.S. Affiliates Community's.

Bojan Žugec
Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska

Dr. sc. Bojan Žugec, viši je asistent na Fakultetu organizacije i informatike (www.foi.unizg.hr ) u Varaždinu. Diplomirao je matematiku na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru primijenjena matematika i na smjeru profesor matematike, da bi kasnije na istom Fakultetu 2014. godine doktorirao u grani primijenjena matematika i matematičko modeliranje. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog znanstvenika na Fakultetu organizacije i informatike 2014. godine, a iste je godine dobio i nagradu Rotary kluba za najbolji doktorski rad. Niz godina je kao vanjski suradnik CARNet-a tutorirao na E-learning akademiji. Kao član tima, dobitnik je i Nagrade za najbolji e-kolegij „Matematika 2“ na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2008./2009. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjizi.

Gordana Jugo
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hrvatska

Gordana Jugo radi u CARNetu od 2002. godine gdje kroz svoje aktivnosti osnažuje korisnike na svim obrazovnih razinama u primjeni informacijske tehnologije u učenju, poučavanju i drugim procesima koji se odvijaju u obrazovnim institucijama. Trenutno je na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola kao i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia poznatog upravo po ekspertizi u e-učenju.

Sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata s fokusom na primjeni tehnologije. Vodila je Comenius multilateralni projekt AMORES s motom “otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost”.

Izlagala je rezultate svog rada na međunarodnim konferencijama, te je suautorica knjiga i poglavlja na području upravljanja projektima i primjene informacijske tehnologije u obrazovanju. Redovito diseminira znanje iz područja e-učenja na CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC, drugim događanjima u Hrvatskoj kao i na društvenim mrežama.

Kroz svoj rad u CARNetu promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su izrada, razmjena i korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja, korištenje sustava otvorenog koda i zaštita intelektualnog vlasništva na Internetu. U razvoj i provođenje obrazovnih programa za poučavatelje ugrađuje najnovije pedagoške i tehnološke mogućnosti. Tako je u siječnju 2014. godine pod njenim vodstvom uspješno proveden prvi masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja u hrvatskim obrazovnim ustanovama – Moodle MOOC koji je pohađalo više od 400 polaznika.

Jasna Tingle
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hrvatska

Jasna Tingle radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet od 1997. godine i kroz to je razdoblje uglavnom bila uključena u projekte vezane uz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju. Više godina područje užeg interesa bilo joj je e-učenje u kojem je stekla iskustvo kao autor i koordinator online tečajeva i zahtjevnog online programa kao što je bila CARNetova E-learning akademija. Cjeloživotno obrazovanje Jasna smatra imperativom modernog vremena, te je u posljednjih deset godina i sama bila polaznik online studija na tadašnjoj razini magisterija, a nedavno je završila doktorski studij Informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru.

U projektu e-Škole Jasna je odgovorna za istraživanja koja provode vanjski dobavljači kao i ustanova partner – Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Izravno je bila uključena u izradu Okvira digitalne zrelosti škola, u provođenje vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti škola i u koordinaciju samovrednovanja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC