Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

e-Škola u životu jednog nastavnika

Što mi je donio e-Škole projekt? Na koji način to utječe na moju praksu? Jesu li ostvareni preduvjeti koji mi omogućuju provedbu suvremene nastave? – samo su neka od pitanja kojima ćemo se baviti na ovom neformalnom susretu nastavnika iz e-Škola. Diskusije i grupne aktivnosti omogućit će nastavnicima da se osvrnu na sve što su dobili na raspolaganje kroz pilot projekt e-Škole, ali i na to kako na najbolji način mogu sve te resurse iskoristiti u svojoj svakodnevnoj nastavničkoj praksi. Na kraju ćemo zajednički „baciti pogled“ u budućnost te kreirati viziju kako e-Škola za jednog nastavnika treba i može izgledati.

Branka Vuk
CARNet

Branka Vuk radi u CARNetu od 2003. godine, a od 2012. kao pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju. Bavi se područjem primjene tehnologije u obrazovanju i pedagoškoj praksi. Posebno je interesira područje generičkih/transverzalnih kompetencija, digitalne kompetencije, otvorenih obrazovnih sadržaja i digitalnih obrazovnih sadržaja općenito, te obrazovne politike. Član je stručnih skupina koje se bave obrazovnom politikom i javnim politikama koje se odnose na obrazovanje i primjenu tehnologije u obrazovnom sustavu, bila je članica Ekspertne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme za vrijeme mandata ministra Vedrana Mornara, članica Ekspertne radne skupine za indikatore korištenje IKT-a u obrazovanju pri Europskoj komisiji, a trenutno je predstavnik Republike Hrvatske u stručnoj radnoj podskupini za digitalne vještine pri Europskoj komisiji u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije. Branka redovito piše radove, održava prezentacije i radionice o primjeni tehnologije u obrazovanju te razmjenjuje iskustva sa stručnjacima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Mirta Janeš
CARNet

Mirta Janeš zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju gdje se bavi područjem primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Od 2004. godine sudjelovala je u projektima izrade i implementacije CARNetovih online tečajeva, te na uspostavi i razvoju sustava CARNetovih online mentora. Koordinirala je i vodila projekte ECDL izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola. Bila je jedna od tutorica na CARNetovoj E-learning akademiji na programu E-learning Tutoring. Uz dugogodišnje iskustvo u izradi i implementaciji e-tečajeva i drugih obrazovnih sadržaja namijenjenih razvoju digitalnih kompetencija nastavnog osoblja, iskustvo stječe i direktnim radom s korisnicima kroz provedbu velikog broja predavanja i radionica odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama, vezanim za primjenu digitalnih tehnologija u nastavnom procesu. Iskustva proširuje radom na europskim projektima, a u projektu e-Škole vodi projektni rezultat koji se bavi razvojem digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika škola.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC