Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Scenariji upotrebe analitika učenja - za ravnatelje

Uvođenje sustava za analitike učenja jedan je od ciljeva pilot projekta E-škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola. Ne možemo očekivati da će se kvaliteta učenja i poučavanja u školama automatski unaprijediti samo zbog raspoloživosti podataka i analiza o učenicima i nastavnicima. Kako bismo postigli cilj da digitalno zrele škole budu motivirajuće okruženje za učenja i poučavanje u kojem je moguće postići sve ishode učenja potrebno je znati interpretirati rezultate analitika učenja i prepoznati scenarije u kojima su oni mogu upotrijebiti. Ova radionica nastavit će na rezultatima radionice održane na CUC-u 2016 te će prikupljenim rezultatima dodatno proširiti razumijevanje očekivanih koristi i željenih načina primjene sustava za analitike učenja. Moderatori će na početku predstaviti analitike učenja generalno i neke od mogućnosti planiranoga sustava za analitike učenja, a u drugom dijelu će se u manjim grupama raditi na razradi scenarija za upotrebu podataka i analiza u odgojno-obrazovnom procesu.

Diana Šimić
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Diana Šimić (https://www.foi.unizg.hr/djelatnici/diana.simic) redovita je profesorica na Fakultetu organizacije i informatike na predmetima vezanim uz metode analize podataka i znanstveno-istraživačke metode. Prije sveučilišne karijere radila je kao računalni programer na razvoju komercijalnog softvera, znanstveni istraživač na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, pomoćnica ministra u Ministarstvu znanosti i tehnologije te zamjenica državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku. Član je osnivač Hrvatskog biometrijskog društva (HBMD) i dugogodišnja članica međunarodnih udruga Association for Computing Machinery (ACM) i American Statistical Association (ASA). Od 2016. godine je potpredsjednica Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ). Objavila je 35 radova u znanstvenim časopisima, 21 rad u zbornicima znanstvenih konferencija te je (ko)autor ili urednik 15 znanstvenih i stručnih knjiga. U sklopu projekta e-Škole, čiji je FOI partner, sudjeluje na podrezultatu razvoj sustava za analitike učenja.

Darko Grabar
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Darko Grabar (https://www.foi.unizg.hr/djelatnici/darko.grabar) radi kao voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda na Fakultetu organizacije i informatike. Glavni poslovi kojima se bavi kao voditelj centra su: vođenje FOI centra za e-učenje, kontinuirano planiranje, razvoj i implementacija informacijskog sustava Fakulteta organizacije i informatike te suradnja na razvojnim i istraživačkim projektima Fakulteta. Uz dugogodišnje iskustvo, aktivno je uključen i u "Open Source" zajednicu te je trenutno dopredsjednik Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet - HrOpen. U sklopu projekta e-Škole, čiji je FOI partner sudjeluje na nekoliko pod rezultata od koji je jedan razvoj sustava za analitike učenja.

Jurica Vratarić
CARNet, Hrvatska

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet na mjestu voditelja Centra potpore u Odjelu podrške korisnicima. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM).

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNetu (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNetove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC