Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Veni, vidi, vici... Matematiku na digitalan način

Unesite dašak tehnologije u svoju učionicu primjenom digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja! Ogledni sat tematski je namijenjen prvenstveno nastavnicima Matematike, ali pridružiti se mogu svi zainteresirani koji žele na praktičnom primjeru vidjeti primjenu digitalnih sadržaja i alata u planiranju i provedbi nastavnog sata. U sklopu Oglednog sata sudionici će imati prilike prisustvovati nastavnom satu matematike kreiranom uz upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja za matematiku, koji nastavnicima ujedno omogućavaju primjenu raznolikih suvremenih strategija, pristupa i metoda poučavanja. Digitalni obrazovni sadržaji i scenariji poučavanja izrađuju se kroz projekt „"e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ s ciljem poticanja aktivnog učenja na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način. Posebnost Oglednog sata upravo je u istovremenom individualno prilagođenom pristupu različitim tipovima učenika, ovisno o njihovim potrebama i znanjima.

Sanela Jukić
Osnovna škola Eugena Kumičića

Učiteljica matematike Sanela Jukić, prof. diplomirala je 2005.g na PMF-u, Zagreb na matematičkom odsjeku. Od 2004. godine neprekidno radi kao učiteljica matematike u osnovnim školama, od toga zadnje 4 u OŠ E. Kumičića, Slatina gdje obnaša i dužnost koordinatorice projekta e-škole. Udana i majka troje djece. Osim školovanja u Hrvatskoj, treći razred srednje škole završila je u mjestu Potomac, Maryland u SAD-u kao stipendist organizacije Youth for Understanding.

Branka Vuk
CARNet

Branka Vuk radi u CARNetu od 2003. godine, a od 2012. kao pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju. Bavi se područjem primjene tehnologije u obrazovanju i pedagoškoj praksi. Posebno je interesira područje generičkih/transverzalnih kompetencija, digitalne kompetencije, otvorenih obrazovnih sadržaja i digitalnih obrazovnih sadržaja općenito, te obrazovne politike. Član je stručnih skupina koje se bave obrazovnom politikom i javnim politikama koje se odnose na obrazovanje i primjenu tehnologije u obrazovnom sustavu, bila je članica Ekspertne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme za vrijeme mandata ministra Vedrana Mornara, članica Ekspertne radne skupine za indikatore korištenje IKT-a u obrazovanju pri Europskoj komisiji, a trenutno je predstavnik Republike Hrvatske u stručnoj radnoj podskupini za digitalne vještine pri Europskoj komisiji u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije. Branka redovito piše radove, održava prezentacije i radionice o primjeni tehnologije u obrazovanju te razmjenjuje iskustva sa stručnjacima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Gordana Benat
CARNet

Gordana Benat se kao voditelj projekata u CARNetovom odjelu za podršku obrazovanju bavi podrškom nastavnicima kod uvođenja tehnologije u nastavu te istraživanjem i razvojem e-učenja. Završila je diplomski studij informatologije i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij pedagogije također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je u nizu europskih projekata koji se baziraju na uvođenju IKT-a u obrazovanje te poticanju nastavnika na njihovu upotrebu i vodila projekt poticanja razvoja digitalnih kompetencija kod učenika predmetne nastave od 5.-8. razreda osnovne škole u među-predmetnoj temi informacijsko-komunikacijske tehnologije pod nazivom ICT Curricula.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC