Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
15.7MB

Primjena kreativnih tehnika u integriranoj nastavi

Suvremeno obrazovanje podrazumijeva osposobljavanje učenika, potičući njihovo stvaralaštvo, razvijanje interesa, vještina, sposobnosti i kreativni pristup rješavanju različitih ideja. Kreativnim metodičkim pristupima, kojim su se učenici tijekom određenoga razdoblja kontinuirano, samokritički propitivali pri rješavanju postavljenih zadataka, nastao je akcijski plan u kojemu su primijenjene metoda šest šešira (u nastavi matematike), učenička debata (učenička usmena rasprava o rješenjima problema) koja se implementirala u nastavu matematike, analizirajući učenička rješenja postavljenih zadataka i metoda rada na računalu (obrada i oblikovanje sadržaja, izrada edukativnog filma). Objedinjujući svoj rad, učenici su snimili edukativni film sa svim etapama rada. U samom radu korištene su alatke Coggle, GeoGebra, Word, Windows Movie Maker, Office 365, fotografija.

Brankica Majdiš
Osnovna škola "Mladost" Osijek, Hrvatska

Brankica Majdiš, profesorica je matematike i informatike od 2000.godine kada je diplomirala na Odjelu za matematiku, pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od iste godine radi u OŠ “Mladost“ Osijek, a po zvanju je učitelj mentor. Redovito pohađa stručna usavršavanja i aktivno sudjeluje u njima. Voditelj je Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike od 2014. godine. Osim organizacije stručnih skupova aktivno i sudjeluje u njima, pa je 2015. sudjelovala na međužupanijskim stručnim skupovima s temom Planiranje i pripremanje nastave matematike, te metode aktivnog učenja. 2016. sam bila predavač na tri državna skupa: 1. Matematička komunikacija (Zadar) 2. Inovativna nastava matematike (Osijek) s temom Razvoj divergentnog mišljenja u nastavi matematike, te nedavno 3. od 9.-11.11. 2016. na Carnetovoj konferenciji u Rovinju, gdje je u suradnji s kolegicom Anom Martinčević održala radionicu Razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja pomoću web alata (Kahoot, Pixton, Coggle) Sudjelovala je u projektu Sigurnost djece na internetu 2014./2015. , gdje je njena škola bila škola partner voditeljici projekta gđi. Lidiji Kralj iz OŠ Veliki Bukovec, te stvarala nastavne sadržaje o sigurnom korištenju interneta. Od 2003. godine mentor je studentima u izvođenju metodičkih vježbi iz nastave matematike u suradnji s Odjelom za matematiku u Osijeku. Redovito prati stručne časopise, a u jednom od njih je i sama sudjelovala. U Osječkom matematičkom listu 3(2003), br.1 izdan je njen članak pod nazivom Tetivni i tangencijalni četverokut. Ove školske godine surađivala je sa Školskom knjigom gdje je jedan od autora Kratkih provjera znanja.

Snježana Majsterić
Osnovna škola "Mladost" Osijek, Hrvatska

Snježana Majsterić, rođena je 25. 4. 1962. godine u Osijeku. Svoje cjelokupno osnovnoškolsko, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje završila je u Osijeku i 2.2.1987. postala profesoricom hrvatskoga jezika. Radila je i u osnovnim i u srednjim školama, a 18.1.1993. posao je dobila u Osnovnoj školi „Mladost“ gdje i danas radi. U svojih dvadeset i pet godina rada u nastavi i izvan nje bavila se različitim izvanastavnim aktivnostima, radi u dodatnoj nastavi i priprema učenike za natjecanje iz hrvatskoga jezika već dvadeset i dvije godine. Na državnim natjecanjima iz hrvatskoga jezika bila je sa svojim učenicima pet puta, a njen najveći uspjeh je Oskar znanja koji su njena učenica i ona primile za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2015. u Trogiru. Član je Stručnog povjerenstva Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika u Osječko-baranjskoj županiji. Iza nje su brojni literarni natječaji na kojima su sudjelovali njeni učenici i postizali izvrsne rezultate. Između ostalih to je Državna smotra Lidrano na koju su pozvani šest puta, literarni natječaji na nivou županije i države (Tin i ja; Odjeci; Zeleno srce kuca za nas). Od 2011.-2014. mentor je studentima na Diplomskom studiju hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Autorica je dnevnih priprava za 5. razred u Priručniku za nastavnike za čitanku i udžbenik Kocka vedrine. Pisala je i recenzije: čitanke Snaga riječi 6 i 8 autorice Anite Šojat te redaktura čitanke Snaga riječi 8, autorice Anite Šojat.

Blanka Cikovac
Osnovna škola "Mladost" Osijek, Hrvatska

Blanka Cikovac, profesorica je matematike i informatike, devet godina predaje informatiku u OŠ „Mladost“ Osijek, a po zvanju je učitelj mentor. DOSADAŠNJE OBRAZOVANJE: Odjel za matematiku, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku DODATNO OBRAZOVANJE: ECDL mentor i ispitivač za osnovni i napredni program(2010.g), status Microsoft Innovative Educator Experta za šk.god. 2015./2016. i 2016./2017. PROJEKTI: 2013. godine uključila se s učenicima u projekt "Nasilje nije cool" kao jedna od deset osnovnih škola u Hrvatskoj. Cilj projekta je osmisliti aktivnosti koje preveniraju nasilje na društvenim mrežama, u suradnji s udrugom Medijska tvornica iz Zagreba. Učenike poučava kroz primjere iz svakodnevnog života te sudjeluje u integriranim projektima u školi radi kreativnijeg pristupa obradi i primjeni programskih sadržaja. Kao rezultat godišnjeg projekta nastave informatike i matematike nastala je online Zbirka projekta –Matematička slagalica 7. S učenicima sudjeluje u natjecanjima Croatian Makers lige radi uključivanja robotike i programiranja u edukaciju. Mentor je učenicima na državnim natjecanjima iz informatike na kojima postiže zapažene rezultate. U kategorijama Osnove informatike osvojeno 3.mjesto (2012.g.) i Razvoj softvera 4.mjesto.(2014.g.) Jedan je od članova užeg pedagoškog školskog tima koji su sudjelovali u međuškolskom projektu Sigurnost djece na internetu 2014./2015.. Sudjelovala je u izradi Nacionalnog kurikula i digitalnih nastavnih sadržaja. Surađuje s Odjelom za fiziku i održava praksu studentima fizike i informatike od 2014.g. U suradnji s Centrom tehničke kulture organizira predavanja i radionice za učenike u potrazi za novim znanjima, „Rastavi-sastavi računalo“, „Arduino“ a suradnjom s udrugom Osijek Software City koordinira provedbom međunarodnih projekta u školi (Sat kodiranja; EU Code week).

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC