Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
929KB

Isporuka AAI@edu.hr korisničkih podataka putem SMS-a

U današnje vrijeme korisnici radije uz sebe nose mobilni uređaj nego li papiriće u džepovima. U ovome radu bit će prikazana usporedba ponude mobilnih operatera u vidu cijene slanja SMS poruka, prednosti isporuke AAI@edu.hr korisničkih podataka korisnicima te razvoj sustava i primjena na primjeru Veleučilišta u Rijeci kao poveznica LDAP imenika i ISVU-a od upisa studenata do prvog dana predavanja.

Teo Brusić
Veleučilište u Rijeci

Teo Brusić je rođen je 1981. godine u Rijeci. Školovanje je završio na Veleučilištu u Rijeci za Specijalistu informacijskih sustava. Po završetku studija se zaposlio na istom kao Viši informatički referent, gdje stječe većinu svog radnog iskustva. Tokom godina je napredovao do stručnog suradnika, te mu odgovornosti trenutno sežu od aktivnosti Webmastera do Sysadmina, te zamjenika ISVU koordinatora. Kao koautor je sudjelovao na radovima koji su objavljeni na CUC-u i CASE-u. Ujedno je usavršavao svoje znanje radeći na istim, uključujući i Mipro konferenciju na kojoj je izvodio poslove voditelja tehničke skupine unazad 8 godina. U slobodno vrijeme se bavi projektima vezanim za automatizaciju malih uređaja i sustava.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC