Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Kreativni laboratorij, Napredna edukacijska praksa u interdisciplinarnom sveučilišnom okruženju

Rastuća kultura start-up projekata u širokom spektru aktivnosti, od inovacija do upravljanja, upućuje na posve nove kognitivne i bihevioralne mogućnosti funkcioniranja ljudi u prirodnoj i društvenoj okolini. Uočavajući taj aspekt suvremene komunikacijske i materijalne kulture Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Akademijom likovnih umjetnosti, Ekonomskim fakultetom i Muzičkom akademijom pokrenuo akademske godine 2014/15. sveučilišni izborni kolegij Kreativni laboratorij. Kolegij je teorijski utemeljen u područja znanstvene i umjetničke ekspertize koja su vezana uz dizajn različitih domena ljudskog iskustva a didaktički je izgrađen na projektnom radu koji je interdisciplinaran i multimedijski. U tri akademske godine kolegij je stvorio osamnaest projekata s potencijalom za inkubacijski razvoj, čime se pokazuju mogući pravci razvoja edukacije u visokom obrazovanju u relaciji s inovacijskim kapacitetom sveučilišta i potrebama društva te gospodarstva. Predavanje sažeto predstavlja koncepciju kolegija i stvorene projekte kako bi se iz perspektive dizajna dao prinos dijalogu na temu razvoja javnog visokog obrazovanja.

prof.dr.sc. Feđa Vukić
Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Feđa Vukić je doktorirao u znanstvenom području teorija dizajna na Univerzitetu u Ljubljani. Od 1994. godine predaje teoriju i povijest dizajna, na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutno u zvanju redovitog profesora. Stipendist The Wolfsonian Foundation/Florida International University 1995. Od 1990. do danas objavio veći broj izvornih znanstvenih studija i radova u hrvatskoj i stranoj periodici. Objavio desetak knjiga na temu moderne arhitekture, dizajna i vizualnih komunikacija. Knjiga "Stoljeće hrvatskog dizajna" prevedena je 1997. godine i na engleski jezik, a prema knjizi bila je postavljena istoimena izložba u MGC "Klovićevi dvori". Urednik je knjige "Zagreb, modernost i grad" i zbornika "Od oblikovanja do dizajna", 2003. Autor znanstvenog istraživanja o povijesti oglašavanja u Hrvatskoj, koje je kao knjiga i izložba predstavljeno 2006. pod naslovom "Umjetnost uvjeravanja, Oglašavanje u Hrvatskoj 1835-2005". Koautor knjige Croatian Design Now, s Victorom Margolinom i autor knjige Modernizam u praksi 2008. Od kraja devedesetih istražuje identitete zajednica o kojoj temi objavljuje i znanstvene članke te knjige Hrvatske posebnosti - teorija i praksa identitetskih sustava 2008. i Grad kao identitetski sustav 2013. Uredio zbornik Savska 25, arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra, 2014. Autor sveučilišnog udžbenika Teorija i povijest dizajna - kritička antologija, 2012. i knjige The Other Design History 2015. Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Journal of Design History.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC