Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
508KB
Prezentacija
View File
pptx
397KB

Zadovoljstvo učenika primjenom digitalnog alata Spiral

Nastavni sadržaji iz područja informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT-a) za osnovnu školu moraju učenicima omogućiti stjecanje umijeća uporabe današnjih računala i primjenskih programa (vještine), upoznavanje s osnovnim sredstvima IKT-a te razvijanje sposobnosti za primjenu istih u obrazovanju. Cilj istraživanja ovog rada bio je utvrditi zadovoljstvo učenika primjenom digitalnog alata Spiral u izbornoj nastavi informatike obzirom na zanimljivost alata i lakoću korištenja. Na prigodnom uzorku od 136 učenika, njih 94,8% navelo je kako im je nastava informatike zanimljivija kada koriste alat Spiral, a od 4 aplikacije koje se nalaze unutar alata, učenici najviše vole koristiti aplikacije „TeamUp“ (44%) i „Quickfire“(41%). Također, alat Spiral jednako je zanimljiv i lagan za korištenje učenicima, bez obzira na spol i dob.

mr.sc. Tamara Ređep
I. osnovna škola Varaždin, Hrvatska

Mr.sc. Tamara Ređep rođena je 1977. godine. Na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin diplomirala je 2001. godine (smjer Informacijski sustavi), a 2009. godine je na istom fakultetu završila poslijediplomski znanstveni studij iz Menadžmenta poslovnih sustava i stekla akademski stupanj magistra znanosti (područje društvenih znanosti, znanstveno polja informacijske i komunikacijske znanosti). Od 01.11.2001. radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin. U zvanje učitelj mentor napredovala je 2012. godine. Položila je 7 osnovnih (ECDL core full) i 4 napredna ECDL modula (ECDL Advanced) te ispit za ECDL ispitivača, pa je od 2007. radila kao ECDL edukator i ispitivač. U razdoblju od 2015. – 2016. godine bila je članica stručne radne skupine za izradu prijedloga za tehničko i informatičko područje kurikuluma u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Sudjeluje u izvođenju radionica Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije, a ranijih godina vodila je radionice Kids&MiC- zimski i proljetni kamp informatike te zimsku školu informatike. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za provedbu županijskog natjecanja učenika osnovnih škola iz informatike, a 2016. godine bila je jedan od organizatora 8. Informatičke štafete u I. OŠ Varaždin, međužupanijskog ekipnog natjecanja koje se prvi puta održalo za škole Varaždinske županije. Redovito se usavršava na seminarima MZOŠ-a, AZOO-a i ŽSV učitelja informatike gdje često drži predavanja.

dr.sc. Tea Pavičić Zajec
I. osnovna škola Varaždin, Hrvatska

Dr.sc. Tea Pavičić Zajec rođena je 31.srpnja 1986. godine u Varaždinu gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2010. godine, završila je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, modul informatika te stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja (mag. paed.). Odmah nakon završetka studija zaposlila se kao učiteljica razredne nastave na I. osnovnoj školi u Varaždinu te 2011. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti u Zagrebu. Na temi "Učinkovitost korištenja IKT u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole" doktorirala je 24.4. 2017. te stekla akademski naziv doktora informacijskih i komunikacijskih znanosti (područje društvenih znanosti). Autorica je pet znanstvenih radova koji su nastali na temelju empirijskih istraživanja iz područja medija i djece u razrednoj nastavi, pozitivnih i negativnih aspekata izloženosti mladih medijskim sadržajima, uvođenja informatike kao nastavnog predmeta u niže razrede osnovne škole, spolnih i rodnih uloga u medijima, navika korištenja medija kod djece razredne nastave te stavova učitelja o uvođenju i spremnosti korištenja IKT-a u razrednoj nastavi. Sudjelovala je na brojim međunarodnim edukacijama o korištenju tableta u nastavi te je Erasmus koordinatorica škole i trenutno radi na tri projekta. Od 2016. godine radi kao vanjski suradnik za izdavačku kuću Profil Klett u izradi digitalnih nastavnih sadržaja te kao IKT stručnjak radi na CARNetovom projektu „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC