Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
4.6MB

Scientix: Unapređenje STE[A]M vještina pomoću digitalne proizvodnje

Kako izraditi torbu s vlastitim crtežom, napraviti vlastiti pečat ili jednostavni 3D model tlocrta građevine. To su teme digitalizacije, obrade 2D crteža, te 3D modeliranja. Pomoću urađaja digitalne proizvodnje ove digitalne informacije pretvaraju u opipljive osobne predmete. Ovo su samo neki od primjera korištenja tehnologija digitalne proizvodnje koja se mogu primjeniti u realizaciji različitih malih projekata kojima se povezuje umjetnički i tehnički aspekt rada mladih.

Morana Pap
Udruga FabLab, Hrvatska

Morana Pap, dipl.ing.arh., rođena je 1984. godine u Zagrebu. Usporedno s osnovnom školom, završava i osnovnu školu za ritmiku i ples, te osnovnu glazbenu školu. Nakon što je s odličnim uspjehom 2002. godine završila zagrebačku XV. gimnaziju, upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2010. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade 2008. godine. Od 2010. godine radi kao asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje pri Kabinetu za primjenu računala (CadLab Af) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je trenutno i doktorski kandidat. Osim podučavanja na kolegijima vezanim za primjenu računala u arhitekturi i urbanizmu, također je angažirana kao istraživač (znanstveni novak) na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je dio završen, dio u tijeku, a dio u pripremi. Njezino područje interesa su nove tehnologije i njihova primjena u arhitekturi i urbanizmu, te dizajnu, kao i istraživanje veze između područja medicine, glazbe, matematike i arhitekture. Koautorica je nekoliko znanstvenih radova, sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija i na radionicama. Kao arhitektica angažirana je na nekoliko urbanističkih i arhitektonskih projekata, te je sudjelovala na domaćim i međunarodnim arhitektonskim natječajima. Članica je Društva Arhitekata Zagreba. Aktivno sudjeluje u radu udruge Fablab Zagreb od njezinog osnivanja 2013. godine.

Kristina Škaler
Udruga FabLab, Hrvatska

Kristina Škaler rođena 31. listopada 1972. u Zagrebu. Nakon završene strukovne škole TOC Prvomajska, upisala je FSB i diplomirala s temom Upravljanja kvalitetom ISO sustav, KAIZEN, 6SIGMA. Radi kao nastavnica savjetnica već 15 godina u Strojarskoj tehničkoj školi Fausta Vrančića. Od 2007. vanjska je suradnica predavačica za Metodiku tehničkog područja pri Učiteljskom fakultetu i Hrvatskom katoličkom sveučilištu za nastavnike pripravnike. Voditeljica je edukativnih i kreativnih radionica, 12 metodičkih modula te trenerica brzog čitanja i učinkovitog učenja. Don Kihotovski istražuje primjenu novih tehnologija i upcyclinga, promovira međuvršnjačko poučavanje te potiče MAKERS kulturu.

Roberto Vdović
Udruga FabLab, Hrvatska

Roberto Vdović, poduzetnik, docent na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik udruge FabLab. Od 2005. bavi se mogućnostima primjene aditivnih tehnologija u dizajnu, arhitekturi i graditeljstvu na Arhitektonskom fakultetu, kao proširenje već postojećih interesa za 3D modeliranje i vizualizaciju pomoću računalu. Od 2010. istražuje primjene digitalne proizvodnje u arhitekturi, a 2011. kao jedan od pionira primjene stolnih 3D printera u Hrvatskoj izrađuje stolni 3D printer zasnovan na RepRap projektu za svoje studente. Po uzoru na prvi FabLab na MIT-u, 2012. inicira pokretanje FabLab u Zagrebu, prvog u Hrvatskoj i regiji, koji je 2013. službeno registriran kao udruga za pomicanje digitalne proizvodnje. Od 2016. vodi projekte Make-IT (Obzor 2020), FabLabNet (InterReg CE), te najnoviji DOIT (Obzor 2020) u ime partnera u Hrvatskoj. Međunarodna iskustva prenosi i na lokalne inicijative FabLaba, "Stvori u školi", aktivnosti usmjerene edukaciji, "Pruži ruku", aktivnosti usmjerene lokalnoj zajednici i osobama s posebnim potrebama, te aktivnosti vezane uz poticanje poduzetništva "Do local, go global". Vjeruje u kreativni potencijal mladih zasnovan na novim digitalnim tehnologijama, projektnom promišljanju i unapređenju STE[A]M vještina.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC