Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Prezentacija sustava za upravljanje pametnim senzorima (UPS)

Senzori i pametno upravljanje čine sustav za praćenje uvjeta rada u školi te će obuhvatiti praćenje uvjeta rada mikroklime u školama i praćenje koncentracije opasnih plinova. Temeljem podataka prikupljenih sa senzora moći će se odlučivati o budućim investicijama, a u svrhu uštede energije i osiguranja optimalnih radnih uvjeta.

Sustav za upravljanje pametnim senzorima (UPS) se sastoji od Cloud i web aplikacije za pametno praćenje osnovnih indikatora kvalitete zraka u školama, koja uključuje osnovne funkcionalnosti za prihvat i prikaz podataka sa senzora:

- temperature - vlage - CO2

Jurica Vratarić
CARNet

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet na mjestu voditelja Centra potpore u Odjelu podrške korisnicima. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM).

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNetu (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNetove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole voditelj je rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen je za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

Tihomir Markulin
CARNet, Hrvatska

Tihomir Markulin zaposlen je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet na mjestu voditelja tima na CARNetovom Helpdesku. Ujedno je i voditelj usluge Javnog poslužitelja te projekta implementacije CRM-a u sve odjele CARNeta.

Od većih projekata u kojima sudjeluje važno je istaknuti funkciju zamjenika voditelja rezultata AR5 na projektu e-Škole te članstvo u više timova unutar navedenog projekta.

Uz titulu magistra inženjera građevinarstva (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), 2017. godine završio je i mini MBA program (MCE – Learning and developing solutions). Pohađao je Contact Center Akademiju namijenjenu voditeljima kontaktnih centara u organizaciji Radilica d.o.o. te je dodatno usavršavao svoje profesionalne vještine pohađajući više radionica o osiguranju kvalitete projekata te poboljšanja prezentacijskih vještina.

U projektu e-Škole je kao član tima sudjelovao u razvoju aplikacije za organizaciju edukacije – EMA, gdje je bio zadužen za funkcionalno osmišljavanje sustava, koordinaciju aktivnosti i komunikaciju s drugim članovima tima i partnerima te izradu natječajne dokumentacije. Kao član SIPU tima aktivno je sudjelovao je u funkcionalnom osmišljavanju sustava te aktivnostima snimanja poslovnih procesa. Kao voditelj podrezultata razvoja Sustava za praćenje kvalitete zraka u učionicama (UPS) sudjelovao je u osmišljavanju glavnih funkcionalnosti sustava, nadzirao rezultate provedbe ugovora, vršio funkcionalna testiranja te predlagao poboljšanja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC