Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

SIPU - Poslovni procesi u školama

Ciljevi projekta e-Škole i dijela projekta koji se odnosi na unapređenje procesa ustanova su vezani uz učinkovito planiranje i upravljanje resursima na tri razine - škola, osnivač, država, ujednačavanje poslovne tehnologije u područjima koja su zajednička većini škola, učinkovito višerazinsko izvještavanje o korištenju resursa koje se temelji na standardiziranim i automatskim razmjenskim formatima, servisima i procedurama te uspostava interoperabilnosti novog sustava s postojećima. Tijekom dosadašnjih aktivnosti na projektu i pripreme pilot projekta nabave SIPU, prikupljeni su podaci o sadašnjem načinu izvođenja procesa škola sa ili bez korištenja IKT-a. Kako bi se usuglasili procesni parametri budućeg sustava i relevantni podaci koji se u procesima generiraju ili koriste, potrebno je identificirati potencijale unapređenja, a time i ušteda koje se uz primjenu IKT-a mogu postići. Na taj način će također dati doprinos daljnjem razvoju SIPU i njegovom prilagođavanju školskoj praksi i potrebama. 

Dokumenti koji će se koristiti na radionici su: “Registar procesa“ s pripadajućim obrascem kao i “Registar potencijalnih ušteda” s pripadajućim obrascem.

Vjeran Strahonja
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za razvoj informacijskih sustava na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Akademsko obrazovanje stekao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao i magistrirao, dok je doktorat iz informacijskih znanosti stekao na Fakultetu organizacije i informatike. Područje njegovog interesa je razvoj informacijskih i programskih sustava te upravljanje informatičkim uslugama. S iskustvom od 25 godina u primjeni informacijskih i srodnih tehnologija vodio je i sudjelovao u nizu projekata razvoja informacijskih sustava i reinženjeringa poslovnih procesa. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja svog djelovanja.

Katarina Tomičić Pupek
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine te stekla zvanje diplomiranog informatičara. Od 2003. do 2006. godine je radila kao savjetnik i konzultant za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u konzultantskom poduzeću. Od 2006. godine radi na Fakultetu organizacije i informatike, gdje je uključena u izvođenje nastave iz predmeta vezanih uz modeliranje poslovnih procesa i projektiranje informacijskih strateško planiranje informacijskih sustava i mjerenje organizacijskih performansi. Doktorirala je u listopadu 2011. godine, obranom disertacije pod naslovom „Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta“. Trenutno je docentica i nositeljica više kolegija. Uz rad u nastavi i na brojnim znanstveno istraživačkim projektima vezanim uz područje interesa radila je na stručnim i komercijalnim projektima, sudjelovala na raznim skupovima i održavala radionice, te recenzirala radove za znanstvene konferencije i časopise.

Jurica Vratarić
CARNet

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet na mjestu voditelja Centra potpore u Odjelu podrške korisnicima. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM).

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNetu (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNetove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole voditelj je rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen je za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

Petra Gajšak
CARNet

Petra Gajšak, mag. ing. el. tech. inf. radi kao projektna koordinatorica u Uredu ravnatelja u CARNetu. Završila je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (smjer: Elektroničko i računalno inženjerstvo). Posebno važno područje je projektni menadžment i koordinacija. Radila je na projektu uvođenja elektroničkih upisa u srednje škole, koordinaciji razvoja i podrške za e-Maticu i e-Dnevnik, a sada koordinira provedbu pilot projekta e-Škole.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC