Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Dozimetrija elektromagnetskog zračenja

Nove tehnologije koje služe za potporu novim modernijim načinima provedbe obrazovanja u hrvatskim školama donose i neke „nevidljive“ i uznemirujuće aspekte utjecaja tih tehnologija na zdravlje učenika i nastavnika. Naravno, govorimo o sveprisutnoj radio telekomunikacijskoj tehnologiji koju koriste komunikacijski uređaji za provedbu nastavnih programa povezivanjem na mrežu. S obzirom da je to jedna od „mističnih“ tema za koju je ukupna javnost jako zainteresirana i radi činjenice da ta ista javnost nije niti približno dostatno obrazovana u tom području, CARNet je u sklopu provedbe svojeg projekta uspostave digitalno zrelih škola provedi i istraživačko-obrazovni projektni zadatak mjerenja, modeliranja i prikupljanja svih ostalih relevantnih podataka vezanih uz izloženost učenika i nastavnika elektromagnetskim poljima koje u razredu proizvodi nova tehnologija (WIFI, LAN). Oblikovanjem javnih obrazovnih (s provedbom pokusa) nastupa, koji će se provoditi na radionici na najprihvatljiviji, razumljiv način, uporabom jednostavnog jezika i relevantnih fizikalnih i tehničkih činjenica, očekuje se izgradnja dijela kurikuluma koji se tiče općeg obrazovanja (građanskog odgoja) svakog našeg učenika, a koji ima direktne veze sa njihovim korištenjem novih telekomunikacijskih tehnologija koje su ujedno i izvori novih umjetnih elektromagnetskih polja za koje medicina nema konačan stav o njihovom utjecaju na ljudski organizam. EM DEZ radionica ima za cilj uputiti prvenstveno sve sudionike u osnovna znanja o elektromagnetskim zračenjima kako bi ta znanja svakodnevno prenosili na učenike i javnost. To je izraziti važan element u razvoju digitalno zrelih škola u kojima rade digitalno zreli nastavnici i razvijaju učenicima razumne stavove prema novim tehnologijama.

Renata Ivanković
CARNet, Hrvatska

Renata Ivanković ekspert je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju i njeno je područje rada uglavnom vezano uz implementaciju IKT u odgojno-obrazovni proces. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, klasičnih i online tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT u obrazovanju. U CARNetu vodi i sudjeluje u projektima kojima je cilj razvoj digitalne zrelosti škola te digitalne kompetencije svih odgojno-obrazovnih djelatnika u svrhu što kvalitetnije implementacije IKT u njihovom radu. Od 2007. godine je vodila projekte u kojem se provodi sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su ICT Edu, Tesla u školi, E-otoci (obrazovni dio). Kontinuirano sudjeluje i u različitim oblicima istraživanja s ciljem razvoja e-učenja u školama. Kao predstavnik CARNeta, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. U pilot projektu E-škole sudjeluje kao voditelj ili član tima u područjima analitike učenja, dozimetrije elektormagnetskih zračenja, izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoja digitalne kompetencije korisnika i digitalne zrelosti škola, virtualnih zajednica praktičara te koordinira sudjelovanje projektnih partnera AZOO i ASOO.

Ivica Prlić
IMI, Hrvatska

Ivica Prlić je rođen u Zagrebu gdje je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao eksperimentalnu atomsku fiziku i doktorirao medicinsku fiziku. Od 1985. g. radi na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb gdje je od 1998.g. Voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju. Znanstveni je suradnik i stručni savjetnik te ekspert iz područja zaštite od zračenja, posebno elektromagnetskog zračenja. Član je više krovnih stručnih europskih organizacija (IAEA, EFOMP, IEMP, EURMED,EURADOS, ICRP) i akademskih stručnih društava u hrvatskoj i inozemstvu. Govori i piše engleski, njemački, i ruski jezik. Voditelj je većeg broja znanstvenih, domaćih i međunarodnih projekata, posebno iz sustava Obnzor 2020. Aktivni je i odlikovan sudionik domovinskog rata. Bavi se znanstvenim istraživanjima i ekspertnim sturčnim radom iz područja utjecaja elektormagnestkog zračenja na ljudski oprganizam, utjecaja novih tehnologija na biotu i ljude, utjecaja modernih medicinskih tehnologija za proizvodnju slikovnih dijagnostičkih informacija na bolesnike i profesionalno zaposleno osoblje te profesionalnom zaštitom od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Objavio je veći broj znanstvenih radova i veliki broj stručnih studija i ekspertiza. Posebno je aktivan u obrazovnom procesu i popularizaciji znansoti o zračenju, predavanjima u skopu specijslističkih obrazovanja hrvatske policije, vojske, službi zaštite na zračnim lukama i u sustavu obrazovanja.

Mladen Hajdinjak
IMI, Hrvatska

Mladen Hajdinjak – rođen 1958 godine u Donjoj Dubravi, studij na Fakultetu elektrotehnike završio je 1991., a titulu magistra znanosti na području elektrotehnike obranio 1994. g. s temom stabilizacije frekvencije mikrovalnih oscilatora. Radeći na pojedinim radnim mjestima bavio se razvojem i dizajnom mikrovalnih digitalnih i analognih uređaja, kao i radijskom i drugom opremom za specijalne korisnike (policija, vatrogasci, vojska i slično). U jednom periodu pružao je tehničku i prodajnu podršku operaterima mobilnih komunikacija. Značajnijom pojavom mobilnih komunikacijskih sustava (u to vrijeme GSM sustavi mobilnih komunikacija), započeo je aktivnosti na području mjerenja razina elektromagnetskih polja kao referentnih veličina kojima su izložene kako osobe koje obavljaju svoju profesionalnu djelatnost vezanu uz mogućnost izlaganja graničnim vrijednostima EM polja, tako i općoj populaciji, a posebno na područjima povećane osjetljivosti. Tokom vremena pojavile su se i druge radijske tehnologije koje su zahtijevale svoj specifični pristup prilikom mjerenja. Kako je ustanovljavanje vrijednosti EM polja mjerenjem, a za pojedine situacije koje to zahtijevaju simulacijom i modeliranjem uporabom odgovarajućih alata, jedan dio u procesu procjene utjecaja EM polja na ljude, drugi dio je vezan uz aktivnosti institucija koje ovaj fenomen proučavaju s medicinskog stajališta. Zbog toga intenzivno surađuje s „Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada“. Projekti vezani uz temu izloženosti ljudi EM poljima su brojni, a pokrivaju višemjesečna mjerenja razine elektromagnetskih polja kojima su izloženi djelatnici na poslovima instaliranja i održavanja radijske opreme, rad na sustavu za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša, kao i jedan od zadnjih vezan uz intenzivnije uvođenje radijske tehnologije u škole.

Hrvoje Mesić
IMI i PMF, Hrvatska

Hrvoje Mesić, 10. srpnja 1952., Zagreb Obrazovanje: Gimnazija, Zagreb, PMF-Fizika, Zagreb Radno iskustvo: 1982. – 1990. Obrazovni školski centar “Nikola Tesla”, Zagreb 1991. – 2017. Fizički odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

- Sedam godina obavljao je dužnost tajnika državne komisije za natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola u okviru pokreta “Nauka mladima”. - Za Hrvatsku Radio Televiziju snimio je 27 obrazovnih emisija (Nulti sat, Znanstvena petica) koje na portalu YouTube posjećuje više tisuća gledatelja. - Nastupio je u više radijskih emisija na temu fizike (Divni novi svijet) - 2002. godine priredio je prvu interaktivnu izložbu “4 fizike” u Tehničkom muzeju u Zagrebu koju je u dva mjeseca posjetilo 24.000 posjetitelja. - 2005. godine organizirao je i izveo “Javne pokuse” na Trgu Francuske Republike u sklopu obilježavanja Svjetske godine fizike što je posjetilo više od 10.000 posjetitelja. Na toj je manifestaciji prvi puta u Hrvatskoj izveden čuveni pokus s Magdeburškim polukuglama. - 2013. i 2014. u projektu „Može li biti drugačije“ postavio je izložbu 40 interaktivnih eksponata koju je do sada posjetilo više od 8000 predškolske djece. - Kao suradnik portala E-škole fizike http://eskola.hfd.hr objavio je desetak članaka o pokusima iz fizike u vidu cjelovitih web-stranica. - Stalni je suradnik u pripremama srednjoškolaca za međunarodni turnir mladih fizičara IYPT. - Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje do sada je održao više od 60 seminara i radionica za stručno usavršavanje nastavnika fizike osnovnih i srednjih škola. - 2013. Osnovao je udrugu „Prirodopolis“ za promicanje prirodnih znanosti. http://www.prirodopolis.hr.

Matej Frančić
CARNet

...

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC