Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
956KB

Što je ravnateljima potrebno za uspješno uvođenje IKT-a u školu?

Kako bi primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-a) u školama bila uspješna i održiva, više se ne može oslanjati samo na entuzijastične pojedince, već je treba planirati i implementirati na razini škole kao organizacije. Ključnu ulogu u tom procesu imaju ravnatelji škola. Što je sve ravnateljima potrebno da bi mogli uspješno obavljati taj zadatak? Koje su to kompetencije, kakva podrška, koji su uvjeti potrebni da bi ravnatelji mogli uspješno planirati i upravljati primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija u školama? Ova radionica je zamišljena kao razgovor sa zainteresiranim ravnateljima škola s ciljem razmatranja načina na koji su ravnatelji podržani u primjeni IKT-a, ali i otvaranja prostora za identificiranje njihovih potreba i daljnji razvoj podrške u primjeni IKT-a u školama.

Gordana Jugo
CARNet

Gordana Jugo radi u CARNetu od 2002. godine gdje kroz svoje aktivnosti osnažuje korisnike na svim obrazovnih razinama u primjeni informacijske tehnologije u učenju, poučavanju i drugim procesima koji se odvijaju u obrazovnim institucijama. Trenutno je na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola kao i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia poznatog upravo po ekspertizi u e-učenju.

Sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata s fokusom na primjeni tehnologije. Vodila je Comenius multilateralni projekt AMORES s motom “otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost”.

Izlagala je rezultate svog rada na međunarodnim konferencijama, te je suautorica knjiga i poglavlja na području upravljanja projektima i primjene informacijske tehnologije u obrazovanju. Redovito diseminira znanje iz područja e-učenja na CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC, drugim događanjima u Hrvatskoj kao i na društvenim mrežama.

Kroz svoj rad u CARNetu promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su izrada, razmjena i korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja, korištenje sustava otvorenog koda i zaštita intelektualnog vlasništva na Internetu. U razvoj i provođenje obrazovnih programa za poučavatelje ugrađuje najnovije pedagoške i tehnološke mogućnosti. Tako je u siječnju 2014. godine pod njenim vodstvom uspješno proveden prvi masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja u hrvatskim obrazovnim ustanovama – Moodle MOOC koji je pohađalo više od 400 polaznika.

Lucija Dejanović
CARNet

Lucija Dejanović završila je studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a u CARNetu radi od 2013. godine. Kao član tima Odjela za podršku obrazovanju radi na aktivnostima i projektima vezanima za implementaciju informacijsko komunikacijske tehnologije u proces učenja I poučavanja poput ICT Curricula, Assessment of Transversal Skills 2020 i CRISS.

U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. U istom projektu također je član tima koji podržava provedbu istraživanja učinaka projekta na ishode učenja, kompetencije, stavove i iskustvo djelatnika škola.

Redovito pohađa nacionalne i međunarodne konferencije na kojima izlaže svoje radove.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC